“บรีส” สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ สนับสนุนเยาวชน ให้กล้าเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า ใน Dirt is  Good National Youth Summit

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า “บรีส” เดินหน้าสานต่อ โครงการ Dirt is Good 2022 กิจกรรมที่จะร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า ผ่านการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตลอดทั้งปีเพื่อ พัฒนาผู้นำวัยเยาว์ เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Dirt is Good Academy การสร้างสื่อเรียนรู้ให้กับเยาวชน กิจกรรม Dirt is Good Bootcamp ค่ายพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 400 คน รวมทั้งหมด 5 จังหวัดด้วยกัน และปิดท้ายด้วยกิจกรรม National Youth Summit ค่ายต่อยอดความรู้และความเป็นผู้นำให้กับตัวแทนกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ (อายุ 13-15 ปี) จาก 5 จังหวัดที่เข้าร่วมบูทแคมป์ ปีที่ 1 ในกิจกรรมประชุมสุดยอดผู้นำวัยเยาว์ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำไปต่อยอดลงมือทำจริงในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชน เมื่อวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2565 ณ บางกะเจ้าฟาร์ม สมุทรปราการ และยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

ด้านคุณ วรพักตร์ บรรเลงจิต รองประธานกรรมการบริหารการตลาด ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ได้ร่วมกล่าวต้อนรับทีมเยาวชนที่ได้มาเข้าร่วมค่ายสุดยอดผู้นำในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันระดับนานาชาติที่อยากมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้ กล้าคิด กล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทาง Dirt is Good ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิ JUMP!  และ Global Action Plan เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆและสามารถช่วยสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม จากการร่วมกันคิด แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด เป็นไปตามเป้าหมายระดับโลกของยูนิลีเวอร์คือการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนให้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ”

โดยกิจกรรม Dirt is Good National Youth Summit 2022 ในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียนซึ่งเป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกมาจากกิจกรรมบูทแคมป์ที่ผ่านมา เพื่อมาเข้าค่ายแลกเปลี่ยนความคิดด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน พร้อมลงมือทำได้จริงในพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนที่อยู่อาศัย กิจกรรมแรกเมื่อทีมเยาวชนได้เดินทางมาถึงคือเข้าไปเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรแบบ Zero Waste ณ บางกะเจ้าฟาร์ม  จ.สมุทรปราการ ได้สัมผัสการเพาะปลูกพืชพันธุ์ประเภทต่างๆ โดยผ่านการทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ และต่อกันที่กิจกรรม ณ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ที่ทีมนักเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์จะได้เข้ามาเยี่ยมชม พร้อมแลกเปลี่ยนโครงการที่ได้ริเริ่ม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและไอเดียจากทีมยูนิลีเวอร์เพื่อนำไปต่อยอด

ตัวแทนจากทั้ง 4 โรงเรียนได้เริ่มนำเสนอโครงการด้านความยั่งยืนโดยเริ่มจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  (เชียงใหม่) โครงการนวัตกรรมที่ทิ้งแก้วน้ำและน้ำแข็ง เพื่อลดปริมาณแก้วและน้ำขังในถังขยะ, โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  (เชียงราย) โครงการเพาะเลี้ยงแหนแดง เป็นแหล่งอาหารให้กับปลาในบ่อน้ำ และต่อยอดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, โรงเรียนศรีกระนวน-วิทยาคม (ขอนแก่น) โครงการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ, อากาศ และการทิ้งขยะในอำเภอ สุดท้ายที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (กรุงเทพ) โครงการทำฟองสบู่ กำจัดแมลง ยุงตามบ้าน ตามโรงเรียนจากสมุนไพร นอกเหนือจากโครงการที่ได้นำเสนอมาแล้ว เหล่าผู้นำวัยเยาว์ยังได้มีโอกาสคิดริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของทางยูนิลีเวอร์เป็นไอเดีย จนได้ออกมาเป็นโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่น การตั้งตู้เพื่อนำขยะมารีไซเคิล แลกเป็นแต้มเพื่อรับของสมนาคุณ การใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติเพื่อทำเป็นบรรจุภัณฑ์ ตัวแทนเยาวชนได้กล่าวว่า “รู้สึกสนุกที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพราะได้รับความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังอยากนำความรู้ในวันนี้เข้าไปพัฒนาในชุมชนที่อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และอยากชักชวนให้คนในวัยเดียวกันกล้าคิด กล้าลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนโลกที่เราอยู่ให้ดีกว่าเดิม”

ในกิจกรรมประชุมสุดยอดผู้นำ วัยเยาว์ในครั้งนี้ นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้ว เยาวชนยังได้รับความรู้ผ่านโครงการความยั่งยืนที่ยูนิลีเวอร์ได้มีการผลักดันและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการและการลดการใช้พลาสติก การปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเราให้รักโลกมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสูตรผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่อนาคตสะอาด หรือ Clean Future จาก คุณ จิตริณี แก้วจินดา ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และโครงการเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้นำความรู้นี้ไปศึกษาต่อและเป็น Changemaker ในอนาคตต่อไป พร้อมตัวแทนจากบรีส ร่วมมอบรางวัลแล เกียรติบัตร ให้กับเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับแต่ละโรงเรียน พร้อมด้วยรางวัลพิเศษจากทีมงานบรีส โดยมีคุณ สวภัทร โรจนพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ คุณ อนัญญา เอี่ยมชีรางกูร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมมอบรางวัลพิเศษให้แก่โรงเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด ด้านตัวแทนจากยูนิลีเวอร์กล่าวว่า โครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้ในทฤษฎีต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เยาวชนเข้าร่วมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาโลก ของเราให้ดีกว่าเดิม

กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่าไปกับบรีส สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.breeze.co.th/dirtisgoodproject.html

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *