บริษัท กรีนอินฟินิท จับมือ ม.นเรศวร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ลงนามข้อตกลงปลูกพืชสมุนไพรและกัญชงเพื่อการเกษตร พร้อมให้ไทยเป็น “ศูนย์กลางพืชสมุนไพรโลก”

จากแนวคิดที่ตรงกัน เรื่อ

Read more

CIBA DPU ชวนนศ.โชว์กึ๋น ชิงทุนการศึกษา ผ่านโครงการธนาคารออมสิน ชี้ไอเดียดีมีโอกาสต่อยอดธุรกิจก่อนเรียนจบ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัต

Read more

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง กรุงเทพฯ

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภ

Read more