จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาการเรียนการสอน และทักษะของนิสิตด้านนวัตกรรม ส่งเสริมความรู้ใหม่

กรุงเทพฯ 3 ธันวาคม 2563

Read more

สถ.ร่วมกับ กสศ. ระดมความร่วมมือค้นหา ช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอ ภาคป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาในปีการศึกษา 2/2563

สถ.ร่วมกับ กสศ.ระดมความร

Read more

“NAVA by NSAT” บริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางทะเล ยกระดับอุตสาหกรรมการเดินเรือก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

2 ธันวาคม 2563: NSAT เปิ

Read more