วช.ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจัดการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

Read more

จุฬาฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เปิดหลักสูตร ออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคอุตสาหกรรม 4.0

จุฬาฯ ร่วมกับภาครัฐและเอ

Read more