อลังการงานสร้าง งาน STARTUP X INNOVATION THAILAND EXPO 2021 ยกระดับ Deep Tech ผ่าน “โลกนวัตกรรมเสมือนจริง” เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่โลกอนาคต

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กล่าวเปิดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2021 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021) หรือ SITE 2021 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ว่า ปีที่แล้ว ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถในด้านนวัตกรรม โดย The Global Innovation Index 2020 เป็นอันดับที่ 44 ของโลก และมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในด้านนวัตกรรม เป็นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งการที่นวัตกรรมจะเดินหน้าได้ จะต้องขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของภาคเอกชนด้วย นั่นถือเป็นข่าวดี และจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงปีเศษที่ผ่านมา ได้ให้สัญญาณว่า ประเทศไทยกำลังจะดีดตัวเองออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศรายได้สูงด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เราสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยสู้วิกฤตโควิดที่ทำได้สำเร็จแล้วมากมาย เช่น ชุด PPE หน้ากาก PAPR และห้องไอซียูความดันลบ ซึ่งมีราคาถูกเป็นหนึ่งในสิบของราคาต่างประเทศ นอกจากนั้น ยังมีการผลิตวัคซีนไฮเทคจากฝีมือคนไทยกว่า 4 ชนิด ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดลองขั้นสุดท้ายในคน ซึ่งมั่นใจว่าในปี 2565 จะสามารถผลิตออกมาให้คนไทยได้ใช้อย่างแน่นอน

“ผมอยากให้คนไทยเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราเป็นประเทศแห่งนวัตกรรมได้ นอกจากผลงานในปัจจุบันแล้ว ประเทศไทยยังมีที่ตั้งที่เป็นเลิศ เป็นดินแดนที่มีนวัตกรรมมาช้านาน เรารับอารยธรรมจากจีนและอินเดีย นำมาผสมผสานและต่อยอดจากของดีแต่เดิมของเราจนกลายเป็นนวัตกรรมของไทย รวมทั้งเรามีคนที่เป็นเลิศ เป็นนักผสมผสาน นักสร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมของไทยในวันนี้จึงมีรากฐานความเป็นมาที่ยาวนานมาก เราต้องมั่นใจในตัวเอง เชื่อว่าเราเป็นนวัตกรได้ เราเป็นเลิศทางนวัตกรรมได้ เราสามารถผ่านวิกฤตต่างๆ มาได้ด้วยตนเอง และเราจะก้าวไปสู่การเป็น 1 ใน 30 ประเทศแห่งนวัตกรรมของโลกต่อไป” ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าว

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ แต่ในวิกฤตนั้นทำให้มองเห็นความท้าทายที่จะสร้างให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” จึงเป็นเสมือนตัวช่วยที่สำคัญ และอาจจะเป็นทางรอดของหลายประเทศในเวลานี้ โดยเฉพาะการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมคลื่นลูกที่ 4 ระบบเศรษฐกิจของโลกกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การจัดงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 หรือ “SITE2021” ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ต้องการสร้างเวทีแสดงศักยภาพของ “นวัตกรรมไทย” และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ตอบโจทย์ความท้าทายให้กับคนไทย และสามารถนำไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นโอกาสในมิติต่างๆ มากขึ้น โดยในปีนี้ได้รวมการจัด 2 งานยิ่งใหญ่ระดับประเทศ STARTUP THAILAND และ INNOVATION THAILAND EXPO เข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “DEEP TECH RISING …The Next Frontier of Innovation” ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดแนวทางการส่งเสริม พัฒนา และสร้างโอกาสการเติบโตใน “เทคโนโลยีเชิงลึก” หรือ Deep Tech ซึ่ง NIA เป็นหน่วยงานหลักที่ได้ริเริ่มและส่งเสริมสตาร์ทอัพในกลุ่มนี้มาอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีเชิงลึกนี้ จะเป็นอาวุธสำคัญในการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีอื่น เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่โลกอนาคตได้อย่างทัดเทียมประเทศชั้นนำของโลก

SITE 2021 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ https://site.nia.or.th ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1) Virtual Forum เวทีหลักที่รวบรวมสุดยอดสตาร์ทอัพและนวัตกรชั้นนำของเมืองไทย และวิทยากรชื่อดังจากต่างประเทศ กว่า 60 ท่าน เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ กว่า 50 หัวข้อ

2) Opportunity โอกาสสำคัญในการจับคู่ค้าทางธุรกิจผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น Marketplace ตลาดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบเสมือนกว่า 200 บูธ ทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการจากผู้ประกอบการนวัตกรรม และกลุ่มสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเชิงลึกใน 5 สาชา (เกษตร (AgTech) อาหาร (FoodTech) การแพทย์ (MedTech) อวกาศ (SpaceTech) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสําหรับบุคคล (AI Robotic Immersive IoT: ARI Tech) และ Business Matching การจับคู่ธุรกิจกับหน่วยงานธุรกิจกว่า 30 บริษัท และ Business Consulting ที่บริการให้คำปรึกษาออนไลน์จากสุดยอดเมนเทอร์ ผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ท่าน ใน 10 สาขาธุรกิจ

3) Deep Tech Show นำเสนอตัวอย่างการทำธุรกิจที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจัดขึ้นในรูปแบบรายการที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย และ

4) AWARD พิธีประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติ Prime Minister Award ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพของประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพไทยให้ก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ รวมถึงการนำนวัตกรรมมาช่วยแก้ไขสถานการณ์วิกฤตการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ งาน SITE 2021 นับเป็นอีกหนึ่งงานที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ การค้นหาโอกาสใหม่ๆ และการต่อยอดธุรกิจ จึงอยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบนิเวศน์ในกลุ่มสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของไทย รวมทั้งร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเชิงลึกของไทยให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 งานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่นไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2021 รับชมทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://site.nia.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *