วช. ผนึก Big Brothers … นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4 พร้อมขับเคลื่อนงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

วช. จับมือเครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร นำโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้แข็งแกร่ง มุ่งสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคม หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

วันนี้ (วันที่ 28 สิงหาคม 2563) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธีให้เกียรติกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสรุปผลงานโครงการ “ผนึกกำลัง Big Brothers … นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4” โดยมีผู้บริหารจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วยผู้บริหารเครือข่ายพัมธมิตร รวม 11 องค์กรได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เอสซีจี เพื่อนชุมชน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ วช. ร่วมจัดงานแถลงข่าว “ผนึกกำลัง Big Brothers…นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ปีที่ 4” รายงานผลสำเร็จของการทำหน้าที่เป็น “พี่เลี้ยง” เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise, SE) แทนที่รูปแบบ CSR หรือ Corporate Social Responsibility เพื่อยกระดับชุมชนให้มีความมั่นคง ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและลดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้อง Auditorium สำนักงานใหญ่ กฟผ. อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ในฐานะหนึ่งในองค์กรเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสขับเคลื่อนการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่จะช่วยยกระดับชุมชน ทั้ง 11 องค์กรมีฐานความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน แต่มุ่งขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางเดียวกัน คือ การสร้างความแข็งแรงของฐานสังคมและชุมชนบนภูมิปัญญาโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยเป็นฐานในการเติบโตเพื่อเสริมความแข็งแกร่งแก่เศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดย วช.มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise ในการนำผลงานและความรู้จากงานวิจัยมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานดีขึ้น และตรงตามต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

“ผมรู้สึกยินดีต่อการดำเนินงานของเครือข่าย Big Brothers ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา และเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานที่ประสานสอดรับและร่วมกันอย่างมิตรไมตรี ขององค์กรเครือข่ายที่มีลักษณะ บทบาท และหน้าที่ที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกองค์กรล้วนทุ่มเท ทั้งกำลังคน เวลา และงบประมาณ เพื่อให้เห็นชุมชนที่เข้าร่วมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำมาซึ่งความสุข ความภูมิใจของพวกเรา 11 องค์กร และการผนึกกำลัง Big Brothers … นำชุมชนสู่กิจการเพื่อสังคม ของเครือข่ายอีกครั้งในวันนี้ เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของ 11 องค์กรที่ทำงานมาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และจับมือร่วมกันต่อไปอย่างเข้มแข็ง และยืนยันถึงเจตนารมณ์ของ วช. ในการเป็นโซ่ข้อกลางร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อการสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายรุดหน้าอย่างก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้นี้” เลขาธิการ วช. กล่าว

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *