รมว.เกษตรฯ“ธรรมนัส” กดปุ่มเปิดงาน “Best Quality Rice Expo 2024 : INSPIRE RICE STANDARDS”กรมการข้าวจัดอลังการทัพความรู้การรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ 28 -30 มิ.ย. นี้

รมว.เกษตรฯ “ธรรมนัส” กดปุ่มเปิดงานกิจกรรม “Best Quality Rice Expo 2024 : INSPIRE RICE STANDARDS” กรมการข้าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 -30 มิ.ย. นี้ ที่ EM Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า EMSPHERE สุขุมวิท 22 แน่นแบบอลังการด้วยทัพความรู้การรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ ทั้งผลิต แปรรูป และตลาด มีกิจกรรมเพียบทั้ง โชว์ ชิม ช็อป ข้าวและผลิตภัณฑ์

วันนี้ ( 28 มิ.ย. 67 ) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม “Best Quality Rice Expo 2024 : INSPIRE RICE STANDARDS” ภายใต้แนวคิด “ ข้าวไทยยุคในใหม่ : Thai Rice in the Modern Age” ซึ่งกรมการข้าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 รวม 3 วัน นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายอานนท์ นนทรีย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการข้าว เข้าร่วม ณ EM Market Hall ศูนย์การค้า EMSPHERE สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญด้านการรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าว และส่งเสริมการเพิ่มรายได้ของชาวนาไทย จึงได้กำหนดนโยบายการช่วยเหลือชาวนาในด้านต่าง ๆ ให้เกิดเสถียรภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต รวมทั้งการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าในสินค้าข้าวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวทาง“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวอีกว่า หนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญ คือ การจัดหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวในรูปแบบต่าง ๆ ที่เพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ผู้ผลิตทั้งชาวนาและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพตามมาตรฐานต่าง ๆ เช่น มาตรฐานสินค้าข้าว (Q) มาตรฐานข้าวอินทรีย์ และการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมศาสตร์ (GI) เพื่อกลุ่มเกษตรและผู้ประกอบการด้านข้าวสามารถยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตข้าวและสินค้าข้าว ซึ่งเป็นการสร้างคุณภาพและความจำเพาะให้กับสินค้าข้าวในแต่ละพื้นที่ ภายใต้ระบบการผลิต ได้แก่ การผลิตข้าวมาตรฐาน Q (ข้าว GAP) และข้าวอินทรีย์ มีคุณภาพและคุณลักษณะพิเศษทางโภชนาการที่โดดเด่นและมีชื่อเสียง ซึ่งมีคุณสมบัติที่นำไปผลิตเป็นเวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“กิจกรรม “Best Quality Rice Expo 2024 : INSPIRE RICE STANDARDS” มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการตระหนักถึงการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการในระดับต่างๆ และผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพที่ได้มาตรฐาน นำไปสู่การเชื่อมโยงในด้านการตลาด เกิดผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ผ่านการยกระดับมาตรฐานสินค้าข้าว ถือเป็นหนึ่งการดำเนินการเพื่อสร้างการส่งเสริม และพัฒนา ด้วยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ด้าน นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงานรวม 3 วัน กรมการข้าวได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีคุณูปการด้านข้าวไทย, นิทรรศการ Amazing Thai Rice, นิทรรศการ หัวข้อ เปลี่ยนข้าว 1 ต้น เป็นเงินหมื่นเงินแสน, มาตรฐานข้าวไทย เครื่องหมายการันตีคุณภาพ, นิทรรศการ งานวิจัยพัฒนาก้าวล้ำ นำพาข้าวไทยก้าวหน้า และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาข้าวไทย รวมถึงการสาธิตการปรุงอาหารจากข้าวพรีเมี่ยม โดยเชฟที่มีชื่อเสียง มารังสรรค์เมนูจากข้าว ทั้งคาวและหวาน

พร้อมกันนี้ ยังมี กิจกรรมการเชื่อมโยงตลาด โชว์ ชิม ช็อป สินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าว โดยมี เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการที่มีสินค้าข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ หรือผลิตภัณฑ์จากข้าว เช่น ข้าวอินทรีย์ สินค้าข้าว Q ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวพื้นเมือง สินค้าแปรรูปจากข้าว ฯลฯ มาร่วมถึง 20 ร้าน และกิจกรรมBusiness Matching เพื่อสร้างโอกาสด้านการค้าและการตลาด พาผู้ซื้อมาพบผู้ผลิต พร้อมสร้างโอกาสแก่ผู้ผลิตที่ “เข้าตา” ผู้ซื้อ ณ “ข้าวตา คาเฟ่” พร้อมสนุกกับกิจกรรม Rice Pairing จับคู่ข้าวไทย ทานกับชากาแฟอย่างไรให้อร่อย

ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมเสวนาจากกูรูผู้รู้จริง Rice Talks : พบหลากมุมมอง ร้อยความคิด จุดพลังศักยภาพประเทศไทย เป็นที่ 1 ข้าว และสินค้าข้าว อันเป็นการช่วยเพิ่มมุมมอง เติมไอเดีย ตลอดทั้ง 3 วัน และยังมีกิจกรรม ข้าวดีปรุงเป็นอาหารอร่อย กับ ช่วง “เชฟโชว์ ” นำโดย เชฟต้น ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร มารังสรรค์เมนูจากข้าว ทั้งคาวและหวานให้ได้ชิมกัน พร้อมกันนี้ ผู้ร่วมงานยังจะได้สนุกกับกิจกรรม Rice Blending โดยกรมการข้าว ได้คัดสรร สุดยอดข้าวอัตลักษณ์พันธุ์ดี จาก10 พันธ์ุ มาจัดทำเป็นเมนูพิเศษ ด้วยการผสมข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังจะได้พบกับข้าวเหนียวเขี้ยวงูพันธุ์แท้จากเชียงราย ซึ่งจะมีเมล็ดเรียวยาวเหมือนเขี้ยวงู ทำให้ได้ข้าวเหนียวมูนที่มีเมล็ดเรียวยาวเป็นพิเศษ สวยงามตามอัตลักษณ์ข้าวเหนียวมูน และมีรสชาดดีของข้าวเหนียวเขี้ยวงูของแท้ อีกกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ Rice Game ที่จะได้ร่วมสนุกกับ Interactive Game รวมทีมกันจำลองเป็นผู้ผลิตข้าว สะสมแต้มให้ได้สูงที่สุดพร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงาน พร้อมชม ชิม ช็อป สุดหรรษา ข้าวไทยคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรมการข้าว ตรงจากผู้ผลิตมืออาชีพ และเลือกซื้อสินค้าในช่วง Flash Sale นาทีทอง

“การจัดงานครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ที่สร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและความสำคัญของข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพ ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป มาร่วมเที่ยวชมงานระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายนนี้ ”อธิบดีกรมการข้าว กล่าว

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *