ม.ขอนแก่น รุกวงการไอที จัด Hackathon & Pitching E-SAN Thailand PMU-B Coding & AI Academy

ม.ขอนแก่น รุกวงการไอที จัด Hackathon & Pitching E-SAN Thailand PMU-B Coding & AI Academy” เวทีแห่งโอกาสของเมล็ดพันธุ์สมรรถนะ Coding & Ai เป็นปลื้ม! เยาวชนตบเท้าเข้าร่วมกว่า 1,000 ชีวิต ตั้งเป้าพัฒนากำลังเยาวชน เตรียมพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่

ม.ขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) จัดโครงการวิจัยโมเดลระบบนิเวศการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & AI สำหรับเยาวชน ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2565 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น

โดยโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ได้พัฒนาความรู้ และทักษะระดับสูงผ่านหลักสูตร ด้านCoding และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีลำดับขั้นตอน และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรของประเทศมีองค์ความรู้ ทักษะในการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง เปลี่ยนจากประเทศผู้ใช้งานเป็นประเทศผู้ผลิต สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ จนทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จนมีผู้สมัคร ครบ 1000 คนอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังมีการเฟ้นหาเยาวชนผู้ที่ได้รับรางวัลทุนสำหรับศึกษาดูงานที่ทาง บพค. ได้มอบให้กับเยาวชนที่มีศักยภาพอีกจำนวน 5 ทุน เพื่อศึกษาดูงานต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ได้รับทุนศึกษาดูงานต่อในต่างประเทศ ได้แก่ นายวีรภัทร นามคีรี จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ,นายปิติกร คล้ายสำเนียง จากบริษัท Loloo Tech , นายณัฐพงศ์ ตั้งเสถียรภาพ จาก วิศวะคอมพิวเตอร์ สาขาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายเมธี ยิ่งยงวัฒนกิจ และนายสิทธัตกะ จรัสแสง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายหลังการจัดกิจกรรมมีเยาวชนที่ได้รับรางวัล และผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล แต่ยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานจากคำเชิญของบริษัทต่างๆ และยังได้มีโอกาสทดลองงานจริงในบางบริษัทอีกด้วย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *