บพค. พร้อมจัดงานประชุมวิชาการ “PMU-B Brainpower Congress 2023 : Frontier Research to Future Industries by I conNEXT with U” ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากําลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มุ่งสร้างกำลังคนทักษะสูงและขับเคลื่อนงานวิจัยขั้นแนวหน้า เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต จัดงานประชุมวิชาการ “PMU-B Brainpower Congress 2023 : Frontier Research to Future Industries by I conNEXT with U” ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนงานวิจัยขั้นแนวหน้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากําลังคนสมรรถนะสูง (Brainpower development) และสร้างเครือข่ายงานวิจัยขั้นแนวหน้าล้ำยุคร่วมกับนักวิจัย อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 80 หน่วยงาน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการเสวนาวิชาการ ปาฐกถาพิเศษ และการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสหสาขาของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *