รองนายกฯ วิษณุ มอบโอวาทผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่-หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่

ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนต้อนรับคณะผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมมอบประกาศนียบัตรและมอบโอวาทแก่ผู้ผ่านอบรมหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” รุ่นที่ 5 และหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่” รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานกรรมการวิชาการและประเมินผลสถาบันพัฒนาผู้นำอิสลาม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบโอวาทและนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยได้กล่าวขอบคุณในนามของนายกรัฐมนตรี มีความยินดีและชื่นชมกับการเปิดอบรมหลักสูตรสำคัญ ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ และหลักสูตรพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมะห์ยุคใหม่ ในระบบออนไซต์ ประจำปี 2564 ถือเป็นการอบรมที่มีความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการสร้างจิตสำนึกธำรงมั่นในศีลธรรมและจริยธรรม ที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และการอบรมในแขนงวิชาการต่าง ๆ เป็นการจัดกระบวนการในการบริหารองค์ความรู้ตามหลักวิชาการเพื่อให้การทำงานสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ

พร้อมกันนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเน้นย้ำว่า การจะเป็นผู้นำนอกจากจะใช้ความรู้ที่มีอยู่แต่เดิม ยังต้องมีการฝึกอบรมและได้รับคำแนะนำในเรื่องของการพัฒนาเพิ่มเติม ทั้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ การรู้จักสังคมที่ต้องการสันติสุข รวมทั้งบทบาทของศาสนาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในยุคใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ได้มีการฝึกอบรม เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีความหลากหลาย ดังนั้นผู้นำจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักที่จะนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเชื่อว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค อันเป็นประโยชน์ พร้อมย้ำว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนโครงการหรือหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของศาสนาอิสลาม ซึ่งจะช่วยยกระดับคนให้สามารถเป็นผู้นำยุคใหม่ที่มีความรู้เพียบพร้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่องค์กร ชุมชน และประเทศชาติได้เป็นอย่างดี

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *