TikTok ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัย พร้อมสร้างสุขภาวะดิจิทัลที่ดีให้กับทุกคน

[กรุงเทพ, 16 พฤศจิกายน 2566] – TikTok ตอกย้ำถึงความสำคัญในการส่งเสริมพื้นที่ปลอดภัยในโลกดิจิทัล เปิดตัว TikTok Safety Day ที่ Creator House by TikTok เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็นแพลตฟอร์มที่มอบความสุขและส่งเสริมสภาพแวดล้อมเชิงบวก ด้วยการส่งมอบความรู้ด้านดิจิทัลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสุขภาวะดิจิทัล และสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่ปลอดภัยบนโลกดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาร่วมเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยพันธมิตรจาก กรมสุขภาพจิต, มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย(iNET), CoFact, และแอปพลิเคชัน Sati

TikTok สร้างพื้นที่ปลอดภัยและประสบการณ์สุขภาวะดิจิทัลที่ดีให้กับทุกคน

ในฐานะแพลตฟอร์มความบันเทิงที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ TikTok มุ่งมั่นในการเสริมสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถสร้างและแบ่งปันเนื้อหาที่สร้างสรรค์ นำมาซึ่งความสนุกและความบันเทิง ในขณะเดียวกัน ยังคงรักษามาตรฐานแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมเชิงบวก เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างมั่นใจโดยไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น แพลตฟอร์มได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการแสดงออกบนแพลตฟอร์ม TikTok ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย 3 ประการ ได้แก่ การต่อต้านข้อมูลที่บิดเบือนไม่เป็นความจริง (Anti-Misinformation) ความปลอดภัยของผู้เยาว์ (Minor Safety) และ สุขภาวะดิจิทัลและการให้ความรู้ทางด้านดิจิทัล (Digital Wellbeing and Digital Literacy) เพื่อส่งเสริมพื้นที่ปลอดภัยในโลกดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

TikTok ยืนหยัดต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จ ต่อต้านการหลอกลวงบนแพลตฟอร์ม

TikTok มุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ และดำเนินการเชิงรุกเพื่อต่อต้านข้อมูลที่บิดเบือนและเป็นเท็จ ตลอดจนสแกมและกลโกงต่างๆ อย่างแข็งขัน โดยทุ่มเทผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมากกว่า 40,000 คน ในการทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติ และใช้นวัตกรรมในการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ อยู่เสมอ เช่น ศูนย์กลางข้อมูล (Information Hub), Information Tag, และ Live Banner TikTok ยังสนับสนุนให้ผู้ใช้งานสามารถรายงานการหลอกลวงหรือกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงโดยทันที ผ่าน Self Report ภายใต้หัวข้อ “การฉ้อโกงและการหลอกลวง” ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งรายงานแต่ละฉบับได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและจะถูกดำเนินการตามความเหมาะสมตามข้อเท็จจริงที่ค้นพบ

TikTok ได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกมากกว่า 15 รายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึง Agence France-Presse สำนักข่าวชื่อดังระดับโลก และ COFACT ในประเทศไทย ในโครงการต่างๆ เพื่อต่อต้านข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เหล่านี้ขยายความมุ่งมั่นของ TikTok ในการรักษามาตรฐานสูงสุดในฐานะแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และมีความรับผิดชอบ

“ความปลอดภัยของผู้ใช้งานและความถูกต้องของข้อมูลเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง TikTok มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยและต่อต้านข้อมูลอันเป็นเท็จบนแพลตฟอร์มด้วยการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานได้มีความรู้เพื่อป้องกันตนเองจากกลโกง หรือการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นผ่านทาง Safety Center รวมถึงให้สามารถรู้เท่าทันข้อมูลที่ไม่ถูกต้องต่างๆ ผ่านการแนะนำให้ทุกคนในคอมมูนิตี้ของเรามีความตื่นตัว และระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่างๆ” สิริประภา วีระไชยสิงห์ Outreach and Partnerships Lead, Trust and Safety, TikTok, กล่าว

เพิ่มความปลอดภัยทางดิจิทัลให้กับผู้เยาว์บน TikTok

TikTok มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ทุกคนบนแพลตฟอร์ม โดยการเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการใช้งานได้ตามความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำกับการดูแลของผู้ปกครองเพื่อการใช้งานของผู้เยาว์ โดย TikTok ได้นำความคิดเห็นของผู้ปกครองมาปรับใช้อย่างจริงจัง และนำไปสู่การพัฒนาเครื่องมือบนแพลตฟอร์ม เช่น Family Pairing ซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองปรับแต่งตัวกรองเนื้อหาสำหรับบุตรหลานของตนเองได้ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอ Content Level ฟีเจอร์ที่ช่วยคัดกรองความเหมาะสมของเนื้อหาสำหรับเด็กอายุ 13 ถึง 17 ปีโดยเฉพาะ รวมถึง Refresh Your For You Feed ที่ช่วยให้คุณปรับแต่งฟีดเนื้อหาตามความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกเหนือจากเครื่องมือในแพลตฟอร์มแล้ว TikTok ยังได้จัดตั้ง Youth Consultation ภายใต้ความร่วมมือกับ iNet และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเพื่อรับฟังประสบการณ์ของผู้ใช้แพลตฟอร์มโดยตรง ทำให้มีความพร้อมที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงผ่านการรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมดึงกลุ่มวัยรุ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปลอดภัยที่สุดให้กับทุกคนในคอมมูนิตี้

สุขภาวะดิจิทัลที่ดีและความรู้ทางด้านดิจิทัลต้องมาก่อน

TikTok ดำเนินการเชิงรุกในการใช้เครื่องมือด้านความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่สมดุลสำหรับผู้ใช้แพลตฟอร์มผ่าน Screen Time Management ที่ประกอบด้วย การแจ้งเตือนเวลาหน้าจอรายวัน (daily screen time notifications) และการแจ้งเตือนการพักหน้าจอ (screen time break reminders) ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มได้อย่างอิสระ ช่วยให้สามารถตั้งเวลาหน้าจอรายวันและรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงขีดจำกัด ตลอดจนตั้งเวลาเตือนให้หยุดพักจากแพลตฟอร์มหลังจากใช้เวลาอยู่กับหน้าจออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์แจ้งเตือนการนอนหลับ (sleep reminder) เพื่อช่วยจัดการเวลาอยู่หน้าจอในเวลากลางคืนและส่งเสริมนิสัยการนอนหลับที่ดีต่อสุขภาพ

TikTok ยังมี Digital Literacy Hub ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ศูนย์ข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่รวมถึงกรณีศึกษาที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพจิตและสุขภาพทางไซเบอร์ พร้อมคำแนะนำเชิงปฏิบัติเพื่อรับมือกับความกังวลในโลกออนไลน์และพฤติกรรมหลอกลวงต่างๆ ช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและความฉลาดทางดิจิทัลผ่านโมดูลการเรียนรู้เชิงตอบโต้ คอลเลกชันวิดีโอ และแบบทดสอบ โดยข้อมูลเหล่าทำให้ผู้ใช้ TikTok สามารถระบุและตอบสนองต่อเนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายหรือแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่ปลอดภัยมากขึ้น

นอกจากนี้ TikTok ยังได้จัดตั้ง TikTok Safety Advisory Councils (SAC) เพื่อรวบรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระจากทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เพื่อให้คำแนะนำในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยบน TikTok ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มีความรู้และแบ่งปันความสนใจร่วมกันในหัวข้อต่างๆ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีในโลกดิจิทัล สุขภาพจิต การปกป้องผู้เยาว์ และการตอบโต้กลโกงและการฉ้อโกงที่ TikTok สามารถนำมาใช้ในการพัฒนานโยบายได้ด้านความปลอดภัยได้

ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โฆษกกรมสุขภาพจิต, ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต และ TikTok Safety Advisory Councils กล่าวว่า “ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การสร้างสมดุลที่ดีระหว่างความเพลิดเพลินทางดิจิทัลและสุขภาวะทางจิตใจที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลมากเกินไปจะเป็นข้อกังวลที่เพิ่มมากขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นแพลตฟอร์มอย่าง TikTok มีวิธรีการจัดการและตอบโต้ปัญหานี้ได้อย่างลงุตัวด้วยการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้ควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยสนับสนุนสุขภาวะที่ดี อีกทั้งแนวทางเชิงรุกของ TikTok ไม่เพียงแต่จัดการกับความเป็นอยู่ที่ดีในโลกดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลที่ให้ทั้งความเพลิดเพลินและปลอดภัย ที่เป็นข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าเมื่อเราใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ จะสามารถยกระดับชีวิตและนำมาซึ่งโอกาสต่างๆ ได้อีกมากมาย”

ยกระดับความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยผ่านการเปิดตัวแคมเปญ Trust

TikTok ริเริ่มแคมเปญ Trust เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาวะดิจิทัลที่ดี แคมเปญนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่า TikTok เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่มอบความบันเทิงและสภาพแวดล้อมเชิงบวกให้กับทุกคน ผ่านการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการใช้สื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน องค์ประกอบสำคัญของแคมเปญนี้ประกอบด้วย โครงการริเริ่มการให้ความรู้และเวิร์กช็อปด้านความปลอดภัยให้กับผู้เกี่ยวข้องในคอมมูนิตี้ ไม่ว่าจะเป็น TikTok Safety Day ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มอย่างปลอดภัย และแคมเปญ #พื้นที่ปลอดภัยในการไถฟีด ใน Digital Literacy Hub ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล โดยคอนเทนต์ในแคมเปญดังกล่าวมียอดการชมรวมถึง 600 ล้านครั้ง

สำหรับในปีนี้ TikTok จะสานต่อความมุ่งมั่นในการเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน #พื้นที่ปลอดภัยเพื่อทุกการสร้างสรรค์ ร่วมถึงวางแผนปล่อยวิดีโอแคมเปญที่รวบรวมวิดีโอจริงๆ จากผู้ใช้งานที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ความรู้สึกที่หลากหลาย เพื่อตอกย้ำพันธกิจของ TikTok ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยควบคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์และการสร้างสุขภาวะดิจิทัลที่ดีให้กับผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถติดตามชมได้ผ่านทางช่องทางต่างๆของ TikTok รวมถึงสื่อ OOH และทีวี

สิริประภา วีระไชยสิงห์ Outreach and Partnerships Lead, TikTok, Trust and Safety กล่าวว่า “เราทำงานบนพื้นฐานความเชื่อว่าความปลอดภัยและความถูกต้องไม่ได้เป็นเพียงฟีเจอร์หนึ่งในแพลตฟอร์ม แต่เป็นรากฐานสำคัญของการส่งมอบประสบการณ์การใช้ TikTok อย่างมีคุณภาพให้แก่ผู้ใช้ทุกคน ดังนั้นการใช้นโยบายความปลอดภัย การร่วมมือกับพันธมิตร และการริเริ่มกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ ในแคมเปญ Trust จึงนับเป็นส่วนสำคัญในความพยายามอย่างต่อเนื่องของ TikTok ที่จะสร้างความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มให้กับทุกคนในคอมมูนิตี้ และให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับ TikTok ได้อย่างมั่นใจ”

“ในฐานะครีเอเตอร์ ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยและหลักเกณฑ์ของ TikTok มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ของเรา แพลตฟอร์มนี้ไม่เพียงช่วยเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่จำกัดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราคือส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย” Tuklittlemonster ครีเอเตอร์ชื่อดัง กล่าวเสริม

TikTok มุ่งมั่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนในคอมมูนิตี้สามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ สามารถแบ่งปันเรื่องราวความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมต่อซึ่งกันและกันได้อย่างมั่นใจ TikTok ไม่ได้เป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัย ต่อต้านเนื้อหาและข้อมูลที่เป็นเท็จหรือบิดเบือด อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ มีความโปร่งใสและรับผิดชอบที่พร้อมส่งเสริมและยกระดับความรู้และสุขภาวะดิจิทัลที่ดีให้แก่ทุกคน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *