ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนพฤติกรรมมนุษย์อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566

กรุงเทพ, 11 ตุลาคม 2566 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566 แก่นางสาวปรัชญา เจริญสุข อายุ 26 ปี จากผลงาน ปากน้ำชุมพร ที่มีความโดดเด่นที่สุดจากผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้

นางสาวปรัชญา ใช้เวลากว่า 2 เดือนในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ด้วยเทคนิคสื่อผสมบนผ้าใบ (ไมโครพลาสติก) โดยนำเสนอข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบที่ร้ายแรงและเป็นอันตรายของไมโครพลาสติกอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อและการเพิกเฉยของมนุษย์ในกิจกรรมและการกระทำต่างๆ ซึ่งท้ายที่สุดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของคุณปรัชญาเป็นผลงานที่กระตุ้นความนึกคิดให้เห็นถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่อยู่ใกล้ตัวเรา การใช้ไมโครพลาสติกเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์งาน ได้สื่อสารข้อความที่กระทบใจผู้ชมได้เป็นอย่างดี เน้นย้ำให้เห็นความจำเป็นและความเร่งด่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในอนาคต”

“เช่นเดียวกับคุณปรัชญา ยูโอบีมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนในตลาดอาเซียนของเรา ในฐานะธนาคารที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาค เราพร้อมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับเพื่อนพนักงาน ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ดังเช่นผลงาน ปากน้ำชุมพร ที่ได้สะท้อนภาพความเสียหายเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน คืออนาคตที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้น ขอให้ผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้เป็นเครื่องกระตุ้นให้พวกเราทุกคนลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น”

สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566 ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการตัดสิน อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติปี 2563 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม-สื่อผสม) ที่ปรึกษามูลนิธิสงขลาเมืองเก่า และกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และศาสตราจารย์เกียรติคุณกัญญา เจริญศุภกุล ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์

สัญลักษณ์ของการละเลยของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม

นางสาวปรัชญา กล่าวถึงผลงาน ปากน้ำชุมพร ว่า “ปากน้ำเป็นบริเวณพื้นที่ที่เชื่อมจากลำคลองสู่ทะเล ความเชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวิตของผู้คนกับการจัดการขยะที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ดิฉันต้องการสะท้อนให้เห็นถึงอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันล้วนเกิดจากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นและการบริหารจัดการขยะที่ไม่ดีพอของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”

“จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อดิฉันเห็นขยะและไมโครพลาสติกจำนวมหาศาลบนชายหาด ดิฉันต้องการสื่อให้เห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านผลงานศิลปะ และหวังจะสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาเหล่านี้ในวงกว้างมากขึ้น อีกทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ได้ชมภาพลงมือทำบางอย่างเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น”

คณะกรรมการตัดสินลงความเห็นว่าผลงานของนางสาวปรัชญามีความโดดเด่นและสื่อสารข้อความถึงปัญหาได้อย่างกระทบความรู้สึก ทั้งยังสะท้อนกระบวนการทางความคิด วิธีการสร้างสรรค์และความสามารถในการเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับภัยคุกคามที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ นอกจากนั้น ยังชื่นชมเทคนิคของศิลปินในการใช้ไมโครพลาสติกซึ่งได้ลงพื้นที่ชายหาดในบ้านเกิดของเธอเพื่อเก็บ ร่อน ทำการคัดแยก และนำไปประยุกต์ใช้ในงานศิลปะของศิลปิน

ในฐานะผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ UOB Painting of the Year ประเภทศิลปินอาชีพ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566 ของประเทศไทย นางสาวปรัชญา เจริญสุข ได้รับเงินรางวัลจำนวน 750,000 บาท และจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม เพื่อชิงรางวัลระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2566 และโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก (artist in residence) เป็นเวลา 1 เดือน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (Fukuoka Asian Art Museum)

สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น ได้แก่ นายสันติภาพ เพ็งสวย อายุ 22 ปี จากผลงาน “Joy” ด้วยเทคนิคสื่อผสมบนผ้าใบ ถ่ายทอดเรื่องราวของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะในห้องเรียน

ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของผมเมื่อครั้งมีโอกาสเป็นครูฝึกสอนในโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยผมปรารถนาที่จะนำความสุขมาสู่นักเรียนในชั้นเรียนศิลปะของผมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ พร้อมกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียนศิลปะเป็นองค์ประกอบสำคัญของผลงานสร้างสรรค์ของผมชิ้นนี้”

“ผมดีใจมากที่ผลงานศิลปะของผมมาได้ไกลถึงจุดนี้ และได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบี สำหรับผม แนวคิด ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงานคือสิ่งสำคัญที่สุด ภาพผลงานได้สะท้อนความสุขของเด็กๆ ที่ได้รับการเติมเต็มจากศิลปะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากสื่อสารให้กับคนที่มาชมงาน”

นิทรรศการจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566

ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งประเภทศิลปินอาชีพและประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น จะจัดแสดง ณ สถานที่ 2 แห่ง ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) วันที่ 12- 29 ตุลาคม 2566

ชั้น 1 อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 – 5 มกราคม 2567

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2566 (UOB Painting of the Year) เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดผลงานจิตรกรรมประจำปีของธนาคาร ที่ธนาคารยูโอบีมุ่งค้นหาและสนับสนุนศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่าในภูมิภาค นับเป็นหนึ่งในการประกวดผลงานศิลปะประจำปีที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเปิดรับศิลปินในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทยและเวียดนามเข้าร่วมประกวด

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *