กรมประชาสัมพันธ์ เปิดใช้งานเว็บไซต์กลางของประเทศไทย www.thailand.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดใช้งานเว็บไซต์กลางของประเทศไทย (Web Portal) “SAWASDEE THAILAND” ภายใต้โดเมนเนมwww.thailand.go.th ในรูปแบบ Multi-Languages 5 ภาษาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลประเทศไทยที่เชื่อถือได้ เว็บแรกของประเทศไทย

วันที่ (4 ส.ค. 66) นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (DCIO)นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิด “กิจกรรม PR PLAN FOR ALL : สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ รวมพลังขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งประเทศ” ได้กล่าวถึงการพัฒนาเว็บไซต์กลางของประเทศไทย (Web Portal) ภายใต้โดเมนเนม www.thailand.go.th ว่าเป็นก้าวหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดย thailand.go.th เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ประเทศ เพื่อให้ชาวต่างประเทศและประชาชนชาวไทย มีแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการลงทุน เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งเป็นข้อมูลด่านแรกที่สำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า thailand.go.th เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและข่าวประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงการดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ เช่น ด้านการเข้าเมือง การท่องเที่ยว การทำงาน การทำธุรกิจการลงทุนในประเทศ รวมไปถึง ศิลปและวัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมชาวต่างประเทศทุกกลุ่มที่จะเดินทางเข้ามาประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ-นักลงทุน, นักเรียน-นักศึกษา, นักท่องเที่ยว, คนทำงาน และ ผู้เกษียณอายุ รวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับประชาชนชาวไทย ในรูปแบบ Multi-Languages 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาเยอรมัน

thailand.go.th มีการออกแบบให้เป็นเว็บไซต์รูปแบบ Responsive Design เพื่อรองรับการใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์ โดยมีการแสดงผลข้อมูลและฟังก์ชันที่น่าสนใจ ประกอบด้วยเกี่ยวกับประเทศไทย (About Thailand) นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างรอบด้าน เช่น เพลงประจำชาติไทย ภูมิประเทศและขนาดพื้นที่ จำนวนประชากรในประเทศไทย สกุลเงินประเทศไทย อุตสาหกรรมหลัก และการปกครองของประเทศไทย เป็นต้น

ประเด็นน่าสนใจ (Topic) แสดงเนื้อหาบทความข่าวสารที่มีการโพสต์เข้ามาล่าสุดในเว็บไซต์ ให้ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว

ประเด็นยอดนิยม (Most Popular) แสดงบทความข่าวที่ได้รับความสนใจ ด้วยการจัดอันดับบทความข่าว ที่มีผู้อ่านมากที่สุด 5 ลำดับแรก สื่อประสม (multimedia) นำเสนอสื่อประกอบบทความข่าวในรูปแบบสื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ อินโฟกราฟิก และภาพเคลื่อนไหวซึ่งมีทั้งการใช้ภาพจริงและโมชันอินโฟกราฟิกฟังก์ชันช่วยการเข้าถึง (Accessibility)

การออกแบบเว็บไซต์ภายใต้แนวคิด Design for All เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม ทั้งขนาดตัวอักษร และสีสำหรับผู้พิการทางสายตาฟังก์ชันค้นหาด้วยข้อความและเสียง (Search) เพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ด้วยฟังก์ชันค้นหาที่นอกเหนือจากการพิมพ์ข้อความ ยังสามารถใช้เสียงในการค้นหาได้เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน รองรับการบูรณาการข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกกระทรวง ในรูปแบบ RSS Feed และ API

การพัฒนาเว็บไซต์กลางของประเทศไทย (Web Portal)www.thailand.go.th” ในครั้งนี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นข่องทางในการสื่อสาร สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย ให้กับประชาชนและประชาคมโลกแล้ว ยังนับเป็นการรองรับการปฏิรูป Thailand 4.0 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศอีกด้วย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *