เฮงเค็ล เปิดสถาบัน Henkel Converters’ Academy ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

กรุงเทพ – เฮงเค็ล คอนเวอร์เตอร์ อคาเดมี่ (Henkel Converters’ Academy) เปิดตัวพร้อมจัดโปรแกรมอบรมการผลิตและเทคนิคการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีผู้เข้าร่วม 15 คน ซึ่งเป็นตัวแทนคอนเวอร์เตอร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนจากประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามและฟิลิปปินส์

เฮงเค็ล คอนเวอร์เตอร์ อคาเดมี่ ได้รับการยอมรับในการจัดโปรแกรมอบรมชั้นนำสำหรับบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน ซึ่งได้รับการรับรองจาก IHK Düsseldorf (สมาคมหอการค้าและอุตสาหกรรมดุสเซลดอล์ฟ) โดยโปรแกรมอบรมที่ผ่านการรับรองนี้ ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 3.5 วัน ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ วิศวกรโครงการ วิศวกรกระบวนการผลิต และหัวหน้างานฝ่ายผลิต ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน ตอบโจทย์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนที่มีคุณภาพสูงในหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้าน บรรจุภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว เฮงเค็ลได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารในทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากที่สุด

นอกจากนี้เฮงเค็ลได้ให้ความใส่ใจกับการควบคุมสภาพอากาศและสภาพแวดล้อม การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่และความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อผู้บริโภค เทคโนโลยีกาวบรรจุภัณฑ์ของเฮงเค็ลได้รวมแนวคิดการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและร่วมผลักดันแนวคิดนี้ร่วมกับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน พร้อมทั้งให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและความรู้เชิงปฏิบัติผ่านทางผู้เชี่ยวชาญของเฮงเค็ลไปสู่กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน โดยเฮงเค็ลได้คิดค้นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมารีไซเคิลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้ผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนมีส่วนร่วมในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนอีกด้วย

อเลฮานโดร เชินฮอฟ (Alejandro Schoenhoff) ผู้จัดการกลุ่มบรรจุภัณฑ์เอเชีย-แปซิฟิก เทคโนโลยีกาวบรรจุภัณฑ์ บริษัท เฮงเค็ล กล่าวว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งทีได้เปิดเฮงเค็ล คอนเวอร์เตอร์ อคาเดมี่ เพื่อสนับสนุนและให้ความร่วมมือลูกค้าในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค ที่กำลังหาแนวทางที่จะคิดค้นและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เราเชื่อว่าการถ่ายทอดความรู้นี้จะช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าของคุณภาพ ความปลอดภัยของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซองอ่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตอย่างยั่งยืน”

จากต้นแบบและมาตรฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเฮงเค็ล คอนเวอร์เตอร์ อคาเดมี่ ในเยอรมนี โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นได้นำมาถ่ายทอดให้กับลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยได้นำเทคนิคการนำเสนอทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติโดยให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทำเองเพื่อยกระดับความรู้ทางด้านการเคลือบผิว เทคโนโลยีการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์โดยได้มีการประยุกต์ใช้จริงในห้องปฏิบัติการของเฮงเค็ล

โปรแกรมอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเฮงเค็ลที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี ในอุตสาหกรรมกาวสำหรับบรรจุภัณฑ์ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญประกอบไปด้วย วิศวกรทางด้านเทคนิค ทีมบริหารธุรกิจฝ่าย กลยุทธ์การตลาดและผู้เชี่ยวชาญทางกลยุทธ์ด้านความความปลอดภัยและกฎหมายของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (PSRA) ระหว่างการอบรม ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ถึงสารเคมีเบื้องต้นที่ใช้ในการผลิตกาวกลุ่มบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน กระบวนการทำเคลือบผิว ชั้นผิวที่ใช้เคลือบและเครื่องจักร อีกทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณภาพของการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์พร้อมกับได้ทดลองเทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการไปด้วย ทีมผู้เชียวชาญทางด้านเทคนิค ได้ช่วยดูแลและแนะนำอย่างใกล้ชิดในส่วนของการอบรมทั้งภาคทฤษฎีพร้อมปฏิบัติการจริง รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในกระบวนการเคลือบผิวฟิล์ม การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย โดยทางทีมมีประสบการณ์โดยตรงและเข้าใจความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรม โดยได้นำเสนอการฝึกอบรมทั้งความรู้เชิงทฤษฎีในห้องเรียน รวมถึงการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติการจริงที่หลากหลายกับเครื่องจักรในการเคลือบผิวบรรจุภัณฑ์

ผู้เข้าร่วมประทับใจในการลงมือทำด้วยตนเองและได้เรียนรู้อย่างรวดเร็วจากการได้ลงมือทำเองไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมการเคลือบผิว วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนจากกรอบแนวคิดที่เข้าใจยากกลายเป็นความรู้เชิงปฏิบัติการที่เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติจริงได้ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ซองอ่อน

หลิว คิน โฮ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากบริษัทเซมิ คอนเวอร์เตอร์ อินดัสตรี้ส์ (Semi Convertor Industries Sdn Bhd) กล่าวว่า “โดยรวมเราได้เรียนรู้หลายอย่างจากเฮงเค็ล คอนเวอร์เตอร์ อคาเดมี่ และผู้สอนที่มีประสบการณ์ เช่น ในช่วงการปรึกษาปัญหาที่อิงจากปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในโรงงาน ช่วยให้เราสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นตอนลงมือทำก็ช่วยก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนในอนาคต”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Henkel Converters’ Academy ได้ที่: https://www.henkel-adhesives.com/id/en/spotlights/all-spotlights/events-and-webinars/henkel-converters-academy-asia-pacific.html. วิดีโอเกี่ยวกับ Henkel Converters’ Academy ดูได้ที่ https://app.box.com/s/lu2lcbn6cjzqpnmewl8y5321713tpbnm

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *