งานแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง TAPA2023 ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม ยอดสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2566 – งานแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง หรืองาน TAPA2023 โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) และ สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA) กลับมาจัดงานเต็มรูปแบบอีกครั้งในรอบ 5 ปี ภายใต้แนวคิด “Sustainable for The Future” ตลอดการจัดงานรวม 4 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 8 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 6,100 คน จากประเทศต่าง ๆ กว่า 81 ประเทศ ส่งผลให้มียอดสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1,500 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งที่มีประสิทธิภาพสู่สายตานานาประเทศทั่วโลก

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าความสำเร็จของ งาน TAPA 2023 ซึ่งเป็นการกลับมาจัดงานเต็มรูปแบบอีกครั้งในรอบ 5 ปี ถือว่าเป็นผลจากความร่วมมือกันอย่างดีของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) และ สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA) ซึ่งถือเป็นบทพิสูจน์ว่า อุตสาหกรรมชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งของไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

โดยผลความสำเร็จของการจัดงานเมื่อวันที่ 5 – 8 เมษายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ดังนี้
• มูลค่าการสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นการสั่งซื้อทันที 1,250 ล้านบาท และยอดสั่งซื้อหลังจบงาน 360 ล้านบาท
• ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้า ทั้งผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 455 บริษัท 787 คูหา จากไทยและทั่วเอเชีย
• ผู้เข้าร่วมชมงานรวมทั้งสิ้น 6,104 คน แบ่งเป็น
o ผู้เข้าชมงานไทยจำนวน 4,576 คน และผู้เข้าชมงานต่างชาติจำนวน 1,528 คนมาจากประเทศต่างๆ กว่า 81 ประเทศ
• ประเทศที่เข้าชมงานมากที่สุด 5 อันดับแรกรองจากไทย ได้แก่ จีน มาเลเซีย เวียดนาม ไต้หวัน และอินเดีย
• กลุ่มสินค้าที่มียอดสั่งซื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อะไหล่และตัวถังยานยนต์ ระบบไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ ระบบช่วงล่าง เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง และชิ้นส่วนและอะไหล่สำหรับการตกแต่งยานยนต์ภายใน ภายนอก

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) กล่าวว่า “การจัดงาน TAPA2023 ถือเป็นความตั้งใจของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ 4 สมาคมชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ต้องการยกระดับงานแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นผู้ประกอบการภายในประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างธุรกิจแบบยั่งยืน ซึ่งงาน TAPA 2023 จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับผู้ประกอบการตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการในสมาคม TAPMA จำนวน 38 บริษัท ต่างพึงพอใจในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมากที่ถือว่าเป็นเวทีในการแสดงประสิทธิภาพของสินค้า และเกิดการเจรจากับนักธุรกิจจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

นายวีรพล สุชัยพร นายกสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA) กล่าวว่า สำหรับงาน TAPA2023 ครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของทางสมาคมฯ ที่มีผู้ประกอบการของทางสมาคมเข้าร่วมแสดงสินค้า จำนวน 54 บริษัท 179 คูหา แสดงให้เห็นถึงการตื่นตัวของผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำสินค้ามาจัดแสดง เพื่อเปิดตลาดสู่สากล เชื่อมโยงธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้ได้พบกับผู้แทนการค้า ผู้ซื้อ นักลงทุน สร้างโอกาสในการเติบโตใหม่ ๆ อีกทั้งทำให้เราได้เห็นเทรนด์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรม เช่นเรื่องของ Sustainability ทางสมาคม TAPAA มีการผลักดันสมาชิกให้ตื่นตัวกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการยังต้องการการการสนับสนุนจากทางภาครัฐ อย่างเช่นการจัดงาน TAPA

นายสมโภชน์ ชินะกานนท์ นายกสมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA) กล่าวว่า “สมาชิกในสมาคม WASA ที่ได้เข้าร่วมงาน TAPAครั้งนี้ ต่างพึงพอใจต่อการจัดงาน ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ตัวแทนการค้า อะไหล่รถยนต์ ได้เปิดเวทีเจรจาธุรกิจกับนานาประเทศ ทางสมาคมต้องขออขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่จัดงาน TAPA และครั้งต่อ ๆ ไป ทางสมาคมยินดีที่จะให้ความร่วมมือต่อไปครั้บ”

นายเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) กล่าวว่า “TAPA 2023 ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดนัดพบครั้งสำคัญ สำหรับผู้ประกอบการและผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในการสร้างโอกาสในการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการในสมาคมฯได้อย่างดี สมาคม Thaisubcon ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่จัดงาน TAPA มาอย่างต่อเนื่อง”

จากความสำเร็จของการจัดงานแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง หรืองาน TAPA2023 ในปีนี้ ผู้จัดงานทั้ง 5 ฝ่ายเตรียมเดินหน้าจัดงาน TAPA2025 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน พ.ศ. 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงาน ได้ที่ https://www.thailandautopartsfair.com/ , https://www.facebook.com/tapafair หรือสอบถามข้อมูลได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 และผู้ประกอบการชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง สามารถจองพื้นที่จัดแสดงสินค้าได้ที่ tapa@ditp.go.th

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *