ผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “i run you 300 วิ่งให้หัวใจเต้นไปพร้อมกัน” ณ หาดสามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ผ่านไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงาน “i run you 300 วิ่งให้หัวใจเต้นไปพร้อมกัน” ณ หาดสามร้อยยอด ตลาดลงเล อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565  ที่ผ่านมา

กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง ด้วยการสร้างความสนุกและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกับงาน “i run you 300 วิ่งให้หัวใจเต้นไปพร้อมกัน” เมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565  ที่ผ่านมา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภายในงานนั่นมีการจัดกิจกรรมเปิดร้านค้า ร้านอาหาร ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว ชม ชิม ชอป การแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องชื่อดัง วง MUSKETEERS, วง Yes’sir Days และ พลพล ส่งผลดีต่อร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ถูกจับจองเต็มกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ขับเคลื่อนต่อไป

และไฮไลท์ของการจัดงานคือ วันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ หาดสามร้อยยอด ตลาดลงเล อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เวลา 05.00 – 09.00 น. มีการจัดกิจกรรมการวิ่งและการปั่นจักรยาน สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการวิ่งและการปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขา พร้อมรับชมความงดงามของพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดในบรรยากาศตอนเช้า การวิ่งในระยะทางที่กำหนด ประกอบด้วย ระยะฟันรัน 3 กิโลเมตร / ระยะ 5 กิโลเมตร และระยะ 10 กิโลเมตร และ การปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ระยะทางปั่น 23.6  กิโลเมตร / การปั่นจักรยานแข่งขัน ในระยะทางปั่น 53.5 กิโลเมตร 

ครั้งนี้มีประชาชนนักท่องเที่ยว นักกีฬาให้ความสนใจร่วม 1,000 กว่าคน พบว่าภายในงานต่างได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากและได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาวิ่งและปั่นจักรยานอย่างล้นหลาม ถือเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดยกระดับนานาชาติ และสามารถสร้างรายได้เติบโต อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความปลอดภัย ภายใต้การควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 ตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์ Covid19 คลี่คลาย กระตุ้นให้ประชาชนได้กลับมาพร้อมใช้ชีวิตและท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ (New Normal) ส่งเสริมและการกระจายสินค้าท้องถิ่น และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ประชาชนออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ประเภทวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร รุ่น Overall ชาย : ภูมิพัฒน์ บัวผัน เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.19.33 , หญิงวาสนา ลิ้มสาลาเข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.25.59 , รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี วิทย์ เนียง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.20.57 ,  หญิง : ด.ญ.สิสราญ นานอก เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.33.58 ,  รุ่น16-29 ปี ชาย : นนส.อนุชัย มากกระโทก เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา า 00.19.39 ,  หญิง : nocmie orchard เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.29.06 ,  30-39 ปี ชาย : สาธิต เงินแท่ง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.20.04 ,  หญิง : ธนากานต์ สิทธิชัย เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.26.08 ,  รุ่น 40-49 ปี ชาย : เต็น เนียง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.22.18,  หญิง :เขมิกา เสนแก้ว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.28.35 ,  รุ่น 50 ปีขึ้นไป ชาย : worradorn pintong เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.22.20 , หญิง : เสาววลักษณ์ ชูแก้ว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.28.44

ประเภทวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร รุ่น Overall ชาย :  จิรัชย์ รองแก้ว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.36.46,หญิงmali guyot  เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.49.10, รุ่นไม่เกิน 19 ปี ชาย :  ธนชิต สอนคุ้ม เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.44.01, รุ่น 20-29 ปี ชาย : กิตติพงษ์ ขวัญชุม เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.37.21,  หญิง : พิราภรณ์ เหลียงอัคราธร เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.31.57, รุ่น 30-39 ปี ชาย : romain chevalier เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.38.39 หญิง : สุพัตรา แก้วลาย เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.12.32, รุ่น 40-49 ปี ชาย : สิริวัจน์ สินเกิด เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.45.06 หญิง :โสภา ทองโสภณเข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.02.28, รุ่น 50-59 ปี ชาย : บรรทม ช่วยนุกูล เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.44.30 หญิง :จันทร์เพ็ญ บุตรอากาศ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.58.40, รุ่น 60-69 ปี ชาย :  ร.ต.อ.สรศักดิ์ บุญนาค เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.46.18 หญิง : วันนพ ชุมสุวรรณ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00.59.33

ประเภทแข่งขันปั่นจักรยาน ระยะทางปั่น 53.5 กิโลเมตร  รุ่น Overall ชาย : สุรชัย หาจุตุรัส เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.12.41, หญิง : นาฎรภี แซ่ตั้ง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.20.48, รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย : กิตติโชติ ถนอมทรัพย์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.12.38 , รุ่นอายุ 30 – 39 ปี อนุทิน ถนอมทรัพย์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.12.39, หญิง : วีณา แต้มจันทร์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.24.31, ชาย : รุ่นอายุ 40-49 ปี hidekazu hamasuna เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.18.45, หญิง : อรพรรณ เนตรนันต์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.24.28, รุ่น อายุ 50-59 ปี อำนวย อาจณรงค์ฤทธิ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.25.44, รุ่น อายุ 60 ปีขึ้นไป   นิดหน่อย สังขโยค เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.31.17, รุ่นน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 85 กก.(ไม่จำกัดอายุ) peeradon pooploy เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01.23.46

     ในโอกาสนี้ได้รับการสนับสนุนจากการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอด สนับสนุนการจัดงาน ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ได้แก่ เยิ้ม เครื่องดื่ม       ม็อกเทลกัญชาโซดา ,  ไคยะ ยากินิคุ , BeauVy , BLISS และ บีชบ๊อกซ์ แอท ปราณ

ติดตามและสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : I run you 300 วิ่งให้หัวใจเต้นไปพร้อมกัน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *