“อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง” อัดงบกว่า 15 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่ชั้น 7 เป็นศูนย์กลางกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งใหม่   “TRIPLE SSS”

“อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง” อัดงบกว่า 15 ล้านบาท เนรมิตพื้นที่ชั้น 7 เป็นศูนย์กลางกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งใหม่   “TRIPLE SSS” ประเดิมเฟสแรกด้วยลานเซิร์ฟสเก็ตสุดล้ำ และทันสมัยที่สุดในสมุทรปราการ เจาะกลุ่มเยาวชนและคนรักกีฬาเอ็กซ์ตรีม

“ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง” ทุ่มงบลงทุนกว่า 15 ล้านบาท พัฒนาพื้นที่ภายในศูนย์การค้าให้เป็น Sport Community ด้วยการสร้างศูนย์กลางกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “TRIPLE SSS” (ทริปเปิลเอส) ประเดิมเฟสแรกกับลานเซิร์ฟสเก็ต ภายใต้คอนเซ็ปต์ Flow with Gravity เจาะกลุ่มเป้าหมายเยาวชน นักกีฬา และกลุ่มคนรักกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้เข้ามาใช้บริการ รวมถึงการต่อยอดสร้างเยาวชนไทยให้เป็นนักกีฬาระดับ ประเทศ คาดการณ์มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยมากกว่า 100 คนต่อวัน พร้อมตั้งเป้าคืนทุนได้ภายในปี 2566

คุณสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง และ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เป็นธุรกิจค้าปลีกและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของศูนย์การค้า เพื่อจัดให้เป็นแหล่งค้าขายที่ครบวงจรและสามารถตอบโจทย์ความสะดวกสบายของลูกค้าได้อย่างสูงสุด ภายหลังเมื่อเล็งเห็นถึงความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้การตอบรับกับการซื้อสินค้าในศูนย์การค้าอย่างกว้างขวาง จึงตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อเปิดเป็นศูนย์การค้าขึ้นมา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของ “อิมพิเรียลเวิลด์ สำโรง” ที่ดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 39 ปี ในคอนเซ็ปต์ “THE ALL IN ONE” โดยปัจจุบันบริษัทได้วางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อปรับตัว และขยับขยายให้ศูนย์การค้าแห่งนี้ให้มีความน่าสนใจและสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ในยุคนิวนอร์มอลให้มากยิ่งขึ้น”

“โดยล่าสุด ทางศูนย์การค้าฯ ได้ใช้งบลงทุนกว่า 15 ล้านบาท มุ่งพัฒนาพื้นที่ภายในให้ศูนย์การค้าเป็น Sport Community ศูนย์กลางกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ชื่อ “TRIPLE SSS”  (ทริปเปิลเอส) โดยประเดิมเปิดตัวเฟสแรกด้วย ลานเซิร์ฟสเก็ตสุดล้ำ ภายใต้คอนเซ็ปท์ Flow with Gravity พร้อมทั้งวางแผนต่อยอดไปถึงการสร้างนักกีฬาระดับทีมชาติ ซึ่งเราคาดว่าภายหลังจากการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเฉลี่ยมากกว่า 100 คนต่อวัน และตั้งเป้าผลการดำเนินงานจะสามารถคืนทุนได้ภายในปี 2566 อย่างแน่นอน”

คุณสงคราม กล่าวเสริมว่า “สำหรับอิมพีเรียลเวิลด์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายรูปแบบ อาจจะแบ่งได้เป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุคแรก-ยุคบุกเบิก: ใช้กลยุทธ์ “ป่าล้อมเมือง” ตั้งห้างสรรพสินค้าที่ชานเมืองเน้นความหลากหลายของสินค้าอันเป็นที่มาของ SLOGAN  “THE ALL IN ONE” ยุคที่สอง-ยุคฟื้นฟู: หลังจากที่เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี 2540 ยุคนี้เราเน้นการสร้างพลังร่วม (SYNERGY) กับพันธมิตรธุรกิจ สรรหาสินค้าและบริการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ จนสามารถผ่านพ้นวิกฤติและทำให้อิมพีเรียลเติบโตมาถึงปัจจุบัน ยุคที่สาม-ยุคการเติบโต: มีเป้าหมายที่สร้างศูนย์การค้าอิมพีเรียลให้เป็น “ความภูมิใจของชาวสมุทรปราการ” (PRIDE OF SAMUTPRAKARN) รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เรียกว่า NEW NORMAL โดยเรามุ่งสร้างสิ่งที่มีคุณค่าผ่านค่านิยมองค์กร CARING AND SHARING ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นชาวสมุทรปราการและชุมชนใกล้เคียง สร้างโอกาสและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชุมชน”  

ด้าน คุณนิตยา สุพัฒน์เดชากุล ผู้อำนวยการโครงการ “TRIPLE SSS” (ทริปเปิลเอส) ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง กล่าวว่า “สำหรับจุดเริ่มต้นของการทำลานสเก็ต TRIPLE SSS ครั้งนี้ เนื่องมาจากส่วนตัวเป็นคนนิยมเล่นกีฬาอยู่แล้ว และเล่นในหลายประเภท โดยในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา กีฬาประเภท SurfSkate กีฬาในรูปแบบเอ็กซ์ตรีมที่เป็นการผสมผสานระหว่างการเล่นสเกตบอร์ดและการเล่นเซิร์ฟถือเป็นกระแสมาแรงในไทยอย่างมาก ก็เลยได้ลองไปเล่นบ่อยในช่วงนั้น อีกทั้งได้ไปดูการจัดการแข่งขันหลายๆที่เกี่ยวกับกีฬานี้ด้วยและเกิดความประทับใจกับนักเล่นรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ประกอบกับทางศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์เรามีแผนต้องการจะพัฒนาพื้นที่ในส่วนของเรื่องกีฬาประเภทดังกล่าวนี้อยู่แล้ว เนื่องจากมีเป้าหมายอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นนักกีฬาระดับประเทศและระดับโลก ด้วยเหตุนี้ จึงกลับมาศึกษาข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น และพบว่ากีฬาประเภทนี้ได้ถูกยกมาตรฐานขึ้นมามากทีเดียว มีสมาคมกีฬา EXTREME แห่งประเทศไทย (TESA) รับรองด้วย เราจึงได้ร่วมมือกันในการสร้าง TRIPLE SSS ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ STREAM – การฝึกทักษะจนชำนาญ, SPORT – การเล่นกีฬา และ STANDARD – มาตรฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะความปลอดภัย ในส่วนของเฟสแรกจะเน้นไปที่ Surfskate (เซิร์ฟสเก็ต), Skateboard (สเก็ตบอร์ด) และ Inline Skate (โรลเลอร์เบลด) พร้อมทั้งการผสมผสานดนตรีและศิลปะเข้าไปเพื่อเพิ่มความสนุสนาน มุ่งเจาะกลุ่มเยาวชน นักกีฬา และกลุ่มคนรักกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้เข้ามาใช้บริการ พร้อมทั้งวางแผนต่อยอดไปถึงการสร้างนักกีฬาระดับทีมชาติ”

“สำหรับการออกแบบของศูนย์กีฬา TRIPLE SSS” (ทริปเปิลเอส) นั้น เราจะใช้คอนเซ็ปต์ Flow with Gravity โดยจะมุ่งเน้นการสร้างด้านทักษะที่ถูกต้อง ที่ทำให้นักกีฬาสามารถที่จะประสานกับความโน้มถ่วงของโลกที่เคยเป็นอุปสรรคให้กลายเป็นความสอดคล้อง สร้างท่าทาง ลวดลายที่สวยงามดุจเป็นศิลปะที่ผสมผสานกับกีฬาอย่างลงตัว TRIPLE SSS เข้าใจในวิถีชีวิตแบบใหม่ เข้าใจในการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายทั้งด้านสันทนาการ (Recreation) ด้านกีฬา (Sport) ด้านงานอดิเรก (Hobbies) และด้านความบันเทิง (Entertrainment) จึงพยายามสร้างฐานชุมชนนักกีฬาสมัยใหม่ให้เกิดเป็น Community ที่เข้มแข็ง สอดคล้องกับ Communities ต่างๆ ของอิมพีเรียลเวิลด์ให้เป็นจุด Hang-Out ของคนรุ่นใหม่ต่อไป”

ในส่วนของรูปแบบของสนาม TRIPLE SSS ถูกสร้างขึ้นเพื่อเน้นการฝึกฝนทักษะ และการเล่นได้แบบต่อเนื่องของแต่ละอุปกรณ์ โดยมีอุปกรณ์ระดับมาตรฐานสากลที่ทันสมัยซึ่งประกอบด้วย 1.Snake Lane 2. Bowl 3. Wave Bank 4. Mini Bank และ 5. Half Pipe พร้อมมีการนำเสนอในรูปแบบ Education & Entertainment Community เช่น มี Professional Training ในส่วน Sport, Art & Music Academy, พื้นที่กิจกรรมที่เป็น Co-Activity พร้อมทั้งมี Art Exhibition & Music Event อีกด้วย

นอกจากนี้ ในเรื่องของนโยบายด้านความปลอดภัย ทางศูนย์ฯ ได้วางมาตรการไว้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น Emergency Light, Signages, Rescue Team และ Insurance. ในส่วนของมาตรการด้านโควิด-19 มีการควบคุมทางเข้า-ออกสนามด้วย Turnstile Gate ระบบ Health Check และ Security ที่ครบวงจร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

ศูนย์กีฬา Triple SSS(ทริปเปิลเอส)  ชั้น 7 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เปิดให้บริการทุกวัน
วันละ 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 11.00 – 16.30  และ รอบที่ 2 เวลา 17.00 – 21.00  โดยคิดค่าเข้าใช้บริการ
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี ราคา 200-250 บาท/รอบ และ สำหรับวันศุกร์-วันอาทิตย์ ราคา  250-300 บาท/รอบ
ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่  Facebook Fanpage: Triple SSS หรือ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083602811526

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *