มูลนิธิคุณ ปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะให้กับเยาวชน

มูลนิธิคุณ ร่วมกับ เหล่าดาราคนดังจัดกิจกรรมในโครงการ “ส่งเสริมความรู้และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ผ่านสื่อสร้างสรรค์ ละครหุ่นเชิด “DoDo & Friends” ณ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เขตคลองเตย กทม. หวังรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 มูลนิธิคุณ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึก ด้านการลดและแยกขยะ ระดับประถมศึกษา ผ่านการแสดงละครหุ่นเชิด (Puppet show) ชุด “DoDo & Friends” ตอน…วาฬน้อยท้องผูก โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 700 คน โดย คุณ ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน ตัวแทนคุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ โดย คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมมีทีมดาราศิลปิน และทีม Supranational Thailand เข้าร่วมกิจกรรม

คุณ ชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้นับว่าเป็นอีหนึ่งกิจกรรมการจัดการขยะการคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะ ที่ต้นทางโดยการเริ่มปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กๆเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เนิ่นๆนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเพื่อในวันข้างหน้าเด็ก อนาคตของชาติเหล่านี้จะตระหนักและเข้าใจและลงมือทำ และช่วยรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกให้คนรุ่นต่อๆไปอีกด้วย

นางสาวปรางค์ทิพย์ อนันตวิภาต ประธานมูลนิธิคุณ กล่าวว่า มูลนิธิคุณก่อตั้งมาแล้วกว่า 4 ปี และเห็นความสำคัญของการแยกขยะมานานแล้ว ช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเรื่องขยะกลายเป็นเรื่องใหญ่ เป็นจังหวะตรงกับสิ่งที่เราพยายามทำด้วยตัวเราเอง และผ่านการทำงานของมูลนิธิคุณ จะเห็นภาพข่าวองค์กรต่างๆพยายามจัดการเสวนา การประชุม ถ่ายภาพหมู่ร่วมรณรงค์ ของพี่ก็ทำพวกนี้มาหมดแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาต้องให้ความรู้จริงจัง ทำกับผู้ใหญ่พี่อาจไม่สามารถเพราะทำไม่ไหว เค้าเก่งๆและมีเงินทุนมากมาย มูลนิธิของพี่เลยคิดวิธีที่ทำกับเด็กๆนี่แหละ เพราะเวลาวัดผลแล้วเห็นความคืบหน้าชัดเจน คือเด็กๆตะลึง ยิ้มกว้าง เราก็มีพลังทำไปเรื่อยๆ

ขณะที่ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคสื่อ ซึ่งการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชนจะทำให้การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในระยะยาวน่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับภารกิจของกองทุนฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมสื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างทางเลือกในการรับรู้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการสนับสนุนทุนเพื่อนำไปพัฒนาสื่อ และสร้างองค์ความรู้ กลไกสำคัญที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยมูลนิธิคุณ ผู้รับทุน มีจุดประสงค์ที่จะรณรงค์การลดขยะพลาสติกและการแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเข้าใจพื้นฐานขั้นต้นของการแยกขยะแบบสนุกสนานและเข้าใจง่าย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กองทุนฯ เชื่อว่าจะเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในทุกช่วงวัย
ด้านนายชาญวิทย์ พวงมาเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ กล่าวว่า ขอบคุณมูลนิธิคุณที่ได้จัดโครงการฯ นี้ขึ้น โดยที่ผ่านมาทางโรงเรียนมีนโยบายและทำการรณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กต้องเรียนทางออนไลน์ เพิ่งกลับมาเรียนที่โรงเรียนได้ประมาณ 3 เดือน จึงต้องเริ่มมาจัดระบบกันใหม่ ดังนั้น การที่มีโครงการฯ นี้ มาจัดที่โรงเรียนจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานนอกจากการแสดงละครหุ่นเชิดแล้ว ยังมีการแสดงกลองชุดจากขยะรีไซเคิล การเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงของรางวัลต่าง ๆ อีกด้วย และมีกลุ่มดารา ศิลปิน และกลุ่มทีมจาก Supranational Thailand มาร่วมงาน และให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกกับกิจกรรมของมูลนิธิคุณ และจะเป็นกระบอกเสียงให้สังคมอย่างไร นำโดย คุณพอล – National Director “วสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ” และคุณหมอ อ๊อฟ – National Director “นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา” กล่าวว่า….การเริ่มปลูกจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะให้กับเด็กๆต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนถึงจะส่งต่อ ให้คนรุ่นถัดไป ได้ดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิล ลดขยะให้โลก วิธีการแยกขยะที่บ้าน ขยะพลาสติกต่างๆซึ่งโครงการที่มูลนิธิคุณจัดทำขึ้นถือว่าเป็นการเริ่มนับ1 ให้กับเด็กๆและเกิดความเคยชินในการคัดแยกขยะแน่อนว่าจะส่งผลและเด็กๆจะนำปฏิบัติจนเขาเติบโตอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ดี มูลนิธิคุณ มีเป้าหมายในการทำโครงการ “ส่งเสริมความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการลด และแยกขยะ ระดับประถมศึกษา” ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะให้กับโรงเรียนที่มูลนิธิคุณเคยไปจัดการแสดงและโรงเรียนที่เป็นพันธมิตร เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้มีการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และตั้งเป้าหมายว่าให้เด็กทำได้จริงและสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook: KHUN Foundation หรือ Scan QR-Code ด้านล่าง
สำหรับโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 700 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *