10 สิงหาคม 2564 ‘วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน’

ครบรอบ 129 ปี สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2564 ร่วมเชิดชูเกียรติ พร้อมส่งกำลังใจให้ ‘กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน’ ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด

เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกสถานการณ์ โดยในวันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย คือ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงได้พระราชทานกำเนิดกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2564 เป็นเวลาถึง 129 ปี

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงได้มีการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า “กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน” ถือเป็นตัวแทนของระบบราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยในระดับตำบล ชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” อย่างใกล้ชิด ทำให้ประชาชนในพื้นที่ “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” อีกทั้งให้การสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนสืบไป

ร่วมติดตามความสำคัญของกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ประวัติความเป็นมาของวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ผ่านสื่อในหลายช่องทาง และทางเว็บไซต์ www.กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com, Facebook Fanpage: กรมการปกครอง fanpage

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *