คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 7/2564 รวมอนุมัติจ่ายกว่า 9 แสนบาท

นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 7/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings โดย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมี นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู กฤษณสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญา เป็นเลขานุการ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด 16 จังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาคำขอกรณีผู้เสียหายอุทธรณ์และกรณีจำเลย รวมจำนวนทั้งสิ้น 54 ราย ซึ่งที่ประชุมอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 948,928 บาท นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ สถิติการ เบิกจ่ายเงินเยียวยา รวมถึงผลการดำเนินงานเชิงรุกในการติดตามหาแพะจำนวน 411 ราย ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกด้วย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *