ลองกิ โซลาร์ เผยผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2564 และปี 2563

กรุงเทพมหานคร, 12 พฤษภาคม 2564- ลองกิ บริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลกประกาศรายงานประจำปี 2563 ต่อผู้ถือหุ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นรายงานแสดงผลการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องและการจัดส่งทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดนี้ บริษัทยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสู่ตลาด

จากรายงานระบุว่า ลองกิมีรายได้จากการดำเนินงานในปี 2563 ที่ 54.583 พันล้านหยวน (8.416 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งเพิ่มขึ้น 65.92% เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ในช่วงเวลานั้น อยู่ที่ 8.552 พันล้านหยวน (1.319 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 61.99% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนหลังจากหักกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นซ้ำ 8.143 พันล้านหยวน (1.256 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 59.87% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2564 ลองกิได้รายงานรายได้จากการดำเนินงาน จำนวนทั้งหมด 15.854 พันล้านหยวน (2.413 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งเพิ่มขึ้น 84.36% จาก 8.599 พันล้านหยวน (1.309 พันล้านดอลลาร์) ในปีที่แล้ว โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2.502 พันล้านหยวน (0.381 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 34.24% หรือ 1.864 พันล้านหยวน (0.284 พันล้านดอลลาร์) เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2563 กำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรและขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นประจำ (เรียกว่าการหักกำไรที่ไม่ใช่กำไรสุทธิ) อยู่ที่ 2.421 พันล้านหยวน (0.368 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 37.46% เมื่อเทียบเป็นรายปี

กลยุทธ์ยุคใหม่ของลองกิที่ช่วยเร่งการขยายธุรกิจในต่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย อ้างอิงจากในปี 2563 มีหัวใจสำคัญด้านคุณภาพ ต้นทุน และแบรนด์ ลองกิได้ตอบสนองความต้องการของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์โมโนมากขึ้น ยอดขายโมโนเวเฟอร์และโมดูลเพิ่มขึ้นอย่างมากทุกปีโดยมีรายได้และผลกำไรจากการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  1. การผลิตและการขายแผงโซลาร์แบบแผ่นเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังคงเป็นผู้นำอันดับ 1 ในการส่งมอบทั่วโลก : ในปี 2563 อันเป็นผลมาจากคำสั่งซื้อระยะยาว การจัดหาและกำลังการผลิตที่ดีขึ้น รวมถึงการกำหนดราคาที่เหมาะสม ทำให้ลองกิสามารถจัดส่งเวเฟอร์ หรือ แผงโซลาร์แบบแผ่นขนาดแล็ก ได้ที่ 58.15 จิกะวัตต์ (GW) โดยมียอดขายจากภายนอก 31.84 จิกะวัตต์ (GW) และ 26.31 จิกะวัตต์ (GW) สำหรับการใช้งานภายใน ซึ่งเป็นการเติบโตแบบปีต่อปีจาก 25.65% โดยบริษัทยังคงรักษาตำแหน่งในฐานะซัพพลายเออร์ซิลิคอนเวเฟอร์รายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดราว 46% และยังคงสถานะเป็นผู้ผลิตโซลาร์เซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์รายใหญ่ที่สุดในโลก อ้างอิงตามแผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ของจีน (ฉบับปี 2563) ที่เผยแพร่โดย Chinese Photovoltaic (CPIA)  กล่าวว่า ส่วนแบ่งของโมโนคริสตัลไลน์ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 90.2% ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากปี 256
  2. การผลิตและการขายโมดูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และมีการจัดส่งเป็นอันดับ 1 ทั่วโลก : ลองกิมียอดส่งมอบโมดูลโมโนคริสตัลไลน์อยู่ที่ 24.53 จิกะวัตต์ (GW) โดยเป็นยอดขายภายนอก คิดเป็น 23.96 จิกะวัตต์ (GW) ซึ่งเพิ่มขึ้น 223.98% เมื่อเทียบเป็นรายปี และการใช้งานภายใน อยู่ที่ 0.57 จิกะวัตต์ (GW) จากข้อมูลของ PV InfoLink การจัดส่งของ ลองกิติดอันดับ 1 ของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาด 19% เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2562

ลองกิยังได้ลงทุน 2.592 พันล้านหยวนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็น 4.75% ของรายได้ และได้รับสิทธิบัตรที่ได้รับอนุญาตรวม 1,001 รายการ ลองกิ โซลาร์มีทีมวิจัยและพัฒนา มากกว่า 800 คน แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน แต่ลองกิยังคงสามารถเร่งการเติบโตของกำลังการผลิตได้ ทั้งนี้รายงานประจำปียังได้ระบุว่าภายในสิ้นปี 2563 ความสามารถในการผลิตเวเฟอร์แบบโมโนคริสตัลไลน์เซลล์และโมดูลของบริษัท มีถึง 85GW, 30GW และ 50GW ตามลำดับ ลองกิยังประเมินว่ากำลังการผลิตเวเฟอร์เซลล์และโมดูลจะสูงถึง 105GW, 38GW และ 65GW ภายในปี 2564

ลองกิ โซลาร์ยังได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ซึ่งรางวัลความสำเร็จอันโดดเด่นเหล่านี้ช่วยยืนยันถึงชื่อเสียงของแบรนด์ระดับโลกและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  • จากการจัดอันดับ ModuleTech Bankability ของ PV Tech LONGi เป็นซัพพลายเออร์โมดูลที่ได้รับการจัดอันดับ AAA แต่เพียงผู้เดียวเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน
  • ลองกิครองคะแนนสูงสุดในชาร์ต Altman-Z ของ BloombergNEF สำหรับผู้ผลิตโมดูล
  • ในปี 2563 ลองกิ โซลาร์ได้รับรางวัล “PV Top Brand” จาก EuPD Research ในออสเตรเลีย สเปน และเนเธอร์แลนด์
  • ใน “รายงานดัชนีโมดูล PV ปี 2563” ของ RETC LONGi ได้รับการยอมรับว่าเป็น “Overall High Achiever” และเป็นบริษัทเดียวที่ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบ 8 ครั้ง
  • ในปี 2563 ลองกิได้ริเริ่มแนวคิด “Zero Carbon Solar” โดยเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ที่เข้าร่วมโครงการ RE100, EV100, EP100 และ SBTi ระดับโลก

วิสัยทัศน์ของลองกิ คือการเพิ่มความรับผิดชอบต่อความยั่งยืนของโลกมาโดยตลอด ในปี 2564 ลองกิจะยังคงนโยบายการดำเนินธุรกิจ “ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันที่เกิดขึ้นจริงและการจัดการที่มั่นคง” นอกจากนี้บริษัทยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสใหม่ ๆ โดยใช้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์นวัตกรรมอีกด้วย

เกี่ยวกับลองกิ โซลาร์

ลองกิ ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เป็นองค์กรด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำของโลก บริษัท มีความมุ่งมั่นในระยะยาว และไม่หยุดยั้งต่อเทคโนโลยีโมโนคริสตัลไลน์ โดยเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าการนำไปใช้โดยทั่วไปจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ทั้งหมดได้

ด้วยฐานการผลิต 15 แห่งและสาขามากกว่า 30 แห่งทั่วโลก ลองกิได้ผลิตโซลาร์โมโนคริสตัลไลน์เวเฟอร์แบบซิลิคอนและโมดูล พร้อมส่งมอบโซลูชันสำหรับระบบสถานีไฟฟ้าแบบกระจายตัวและติดตั้งบนพื้นดิน อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์ทั่วโลกและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน

ลองกิได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เป็นอันดับสูงสุดในอุตสาหกรรมเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน และในปี 2563 บริษัทได้กลายเป็นผู้ผลิตรายแรกที่จัดส่งโมดูลมากกว่า 20 จิกะวัตต์ (GW) ในหนึ่งปี

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาที่สูงอย่างต่อเนื่องของลองกิ เป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จและบริษัทได้นำเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ มาใช้กับการผลิตขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความก้าวหน้าที่สำคัญในการควบคุมต้นทุนและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

ในปี  2563 ลองกิกลายเป็นบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของจีนที่เข้าร่วมโครงการ RE100, EV100 และ EP100 ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่มีคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *