ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท จับมือ หอการค้าไทย รับซื้อตรงผักผลไม้จากเกษตรกรทั่วไทย หนุน SMEs ขยายช่องทางธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งสู้โควิด

ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ท จับมือ หอการค้าไทย รับซื้อตรงผักผลไม้จากเกษตรกรทั่วไทย แก้ปัญหาพืชผลล้นตลาดราคาตกต่ำ พร้อมหนุน SMEs ขยายช่องทางธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งสู้โควิด

กรุงเทพฯ – ท็อปส์ และ แฟมิลี่มาร์ทในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลัง หอการค้าไทย ขับเคลื่อนมาตรการความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ผ่าน “โครงการความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ” เดินหน้ารับซื้อตรงผักผลไม้จากเกษตรกรทั่วประเทศ แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ ช่องทางจัดจำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและส่งออกต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อเร่งนำผลผลิตสู่ทุกช่องทางจำหน่ายในรูปแบบ Omni-Chanel ผ่านร้านค้าออฟไลน์ ได้แก่ ท็อปส์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ,แฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ บนแอพลิเคชั่น Tops online และเวบไซต์ www.tops.co.th พร้อมเสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย พัฒนาขีดความสามารถ เตรียมความพร้อมรองรับการขยายธุรกิจ

นางสุจิตา เพ็งอุ่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ Large Format บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ อีกทั้งขาดช่องทางการจำหน่ายเนื่องจากตลาดส่งออกยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ การร่วมมือกับหอการค้าไทย จึงเป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 โดยร่วมระบายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดโดยเร็วที่สุดด้วยการรับซื้อตรงผัก ผลไม้จากเกษตรกรทั่วประเทศ นำเข้าช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทุกแพลตฟอร์มของ ท็อปส์ เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บริโภคเป็นวงกว้าง รวดเร็ว ทั่วประเทศ พร้อมทั้งส่งทีมจัดซื้อประจำภูมิภาคร่วมสำรวจและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีตามการแนะนำเพิ่มเติมจากหอการค้าไทย ซึ่งปีที่ผ่านมา รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปทั่วประเทศ จาก 1,170 ชุมชน จำนวน 9,000 รายการ ช่วยเหลือประชาชนได้มากกว่า 24,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ แม้ว่าประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแต่บริษัทฯ ยังขยายความช่วยเหลือต่อไป ตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณการรับซื้อผลผลิตทางเกษตรในปี 2564 เพิ่มขึ้น 25 % เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งเกษตรและผู้ประกอบการรายย่อยสามารถผ่านพ้นวิกฤติโควิดไปได้”

ด้าน นางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ Small Format บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัดในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ในส่วนของ ท็อปส์ เดลี่ และแฟมิลี่มาร์ท แม้ว่าจะเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็ก แต่มีจุดแข็งคือจำนวนสาขาที่กระจายตัวในชุมชน ย่านการค้า อาคารสำนักงาน เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย จึงเป็นอีกช่องทางการจัดจำหน่ายที่จะช่วยเร่งระบายผลผลิตให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นจำหน่ายผัก ผลไม้ตามฤดูกาลที่เป็นแพคเล็ก เช่น กล้วยหอมแพค 1 ลูก,ส้มเขียวหวาน ส้มสายน้าผึ้งบรจุแพคละ 2 ลูก, ลิ้นจี่, แตงกวา, มะเขือเทศ, ผักสลัด ผักบุ้ง มะนาว หอมใหญ่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี และพริก เป็นต้น และอำนวยความสะดวกในทุกช่วงเวลาเร่งรีบกับผลไม้พร้อมรับประทาน เช่น สับปะรด, ส้มโอ แก้วมังกร เมล่อน นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความสนใจต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย ซึ่งบริษัทฯ มีทีมจัดซื้อพี่เลี้ยงให้กับกลุ่ม SMEs ภายใต้โครงการBig Brother ที่ดำเนินร่วมกับหอการค้าไทยเพื่อนำองค์ความรู้ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ธุรกิจ SMEs เติบโตได้อย่างมั่นคง โดยถ่ายทอดประสบการณ์จริงเสมือนพี่สอนน้อง”

ในปี 2564 จากความร่วมมือกับหอการค้าไทยและเครือข่ายในทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่าน “โครงการความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ” ทำให้ท็อปส์และแฟมิลี่มาร์ทสามารถขยายความช่วยเหลือเกษตรกรได้เพิ่มมากขึ้น ใน 14 จังหวัด อีกกว่า 1,800 ครัวเรือน ได้แก่
ภาคเหนือ รับซื้อแก้วมังกร ส้มเขียวหวาน จาก วิสาหกิจชุมชนเกษตรกกรรมยั่งยืนแพร่ , สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง จ.เชียงใหม่, กลุ่มห้วยป่ากล้วยลิ้นจี่ จ.พะเยา

ภาคใต้ รับซื้อส้มโอทับทิมสยาม กลุ่มเกษตรกรบ้านแสงวิมาน จ.นครศรีธรรมราช, สับปะรดภูเก็ตจากเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่สับปะรดภูเก็ต, ทุเรียนสาริกาสวนเพชราภรณ์จ.พังงา
ภาคอีสาน รับซื้อผลผลิตจาก จ. นครพนม ได้แก่ มันแกวหวาน วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักริมโขง , สับปะรดท่า อุเทน GI จากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่สับปะรดท่าอุเทน, ลิ้นจี่ นพ.1 จาก วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลิ้นจี่นพ.1
ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก รับซื้อมะม่วงแรด จาก วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออกจ.ฉะเชิงเทรา, มะม่วงน้ำดอกไม้จากกลุ่มเกษตรกรไร่สินธนา จ.กาญจนบุรี
ภาคกลาง รับซื้อชมพู่ทับทิบจันทร์ จาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตชมพู่ทับทิบจันทร์ ดอนคา จ.ราชบุรี,น้ำดอกไม้มันจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.ดอนคา
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด มีแผนสนับสนุนเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้จุดแข็งของธุรกิจและทีมจัดซื้อประจำภูมิภาคที่มีศักยภาพแข็งแกร่ง ร่วมถ่ายทอดความรู้ในเชิงธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าในทุกจังหวัดนำเสนอสินค้าที่ท็อปส์ หรือตลาดจริงใจ Farmers’ Market ที่เปิดให้บริการในจังหวัดนั้นๆ ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อวางแผนการพัฒนาเสริมศักยภาพให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นสมาชิกร่วมกับหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศเพื่อร่วมกันฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจจากฐานรากอย่างยั่งยืน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *