กกล.สุรนารี ตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายป้องกัน Covid-19

กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 ปฏิบัติการซีลพื้นที่ชายแดนแดนไทย-กัมพูชา ตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกัน Covid-19 ตามแนวทาง ศบค. อย่างเข้มงวดสนองตอบนโยบาย ผบ.ทบ.

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 หลังประเทศไทยเข้าสู่มาตรการผ่อนคลาย Covid-19 ทำให้ปัจจุบันมีการเดินทางผ่านเข้า – ออกทางบก ทางน้ำ ในพื้นที่ชายแดน ทั้งที่เดินทางผ่านการคัดกรองของภาครัฐกับความพยายามลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาปรากฏมีการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านการคัดกรองได้ในหลายพื้นที่นั้น ที่ผ่านมา ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดย พันเอก เกียรติศักดิ์ จารุวัตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (ผบ.ฉก.ทพ.26) ปฏิบัติการซีลพื้นที่ชายแดนแดนไทย-กัมพูชา ตรวจเข้มสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ป้องกัน Covid-19 ตามแนวทาง ศบค. อย่างเข้มงวดสนองตอบนโยบาย ผบ.ทบ.สั่งการให้กำลังพลของหน่วย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด เน้นการเฝ้าตรวจ ลาดตระเวน ป้องกันมิให้มีการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย หรือไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง เพราะจะทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งมอบให้กำลังของหน่วยสนับสนุนแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ของ ศบค.อย่างเต็มที่

ล่าสุด กำชับให้กองพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-กัมพูชา บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน เพิ่มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยเฉพาะตามช่องทางธรรมชาติ ด้วยการใช้ทั้งเครื่องมือเฝ้าตรวจและการเพิ่มกำลังพลในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนให้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเครื่องกีดขวาง การวางลวดหนาม การติดตั้งเครื่องเฝ้าตรวจในพื้นที่ล่อแหลมตามแนวชายแดน เส้นทางที่ติดต่อกับช่องทางธรรมชาติ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าตรวจ นอกจากนี้ได้เพิ่มกำลังทำการลาดตระเวนทั้งกลางวันกลางคืนและเพิ่มความถี่ในการเฝ้าตรวจตามช่องทาง/ท่าข้าม การตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทาง ตามแนวชายแดนพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสและกระจายข้อมูลข่าวสาร ควบคู่ไปกับการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ในความร่วมมือสกัดกั้นแรงงานลักลอบเข้าเมืองอีก โดยจะดำเนินการตามมาตราการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ชายแดนชายแดนแดนไทย-กัมพูชา ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่ให้เข้าสู่ประเทศเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *