แอปทิโอ จับมือ บริษัทพันธมิตร ในเมืองไทยเปิดตัวโซลูชั่นเพื่อการบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และการบริหารการเงินผ่านระบบคลาวด์สมัยใหม่

กรุงเทพฯ – แอปทิโอ (Apptio) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นเพื่อการบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Technology Business Management: TBM) ร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรในเมืองไทยส่งเสริมการใช้โซลูชั่นการบริหารการเงินด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Financial Management) ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ TBM ให้แพร่หลายในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยโซลูชั่น TBM ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ  สามารถวิเคราะห์ วางแผน และใช้งานเทคโนโลยีที่ลงทุนไปได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด โซลูชั่นนี้ประกอบด้วยแพลตฟอร์มการทำงานผ่านระบบคลาวด์และชุดแอปพลิเคชั่นผ่านอินเตอร์เน็ต(SaaS) อันทรงประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ Cost Transparency, IT Benchmarking, Business Insights, Bill of IT and IT Planning ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทมากกว่า 60% ในรายชื่อFortune 100 Companies in The World ให้ความไว้วางในการใช้โซลูชั่นของแอปทิโอ 

แอปทิโอร่วมมือกับสุวิเทค (Suvitech) หนึ่งในพันธมิตรในเมืองไทย จัดงานสัมมนาออนไลน์ (เว็บบินาร์) เพื่อพูดคุยถึงความสำคัญของการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการต้นทุนที่คุ้มค่าอย่างเป็นระบบเพื่อลดค้าใช้จ่ายในทุกฝ่ายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการแปรรูปองค์กรเป็นระบบดิจิทัลหลังผ่านพ้นวิกฤการณ์โควิด-19 โดยสุวิเทคคือวิสาหกิจรุ่นใหม่ผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ICT & IoT) ซึ่งจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในประเทศไทย บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีอันล้ำสมัยแก่ลูกค้าทั้งองค์กรวิสากิจและหน่วยงานรัฐบาล

งานเว็บบินาร์ครั้งนี้มีการพูดคุยถึงประโยชน์ต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลยี TMB และแนวทางที่แอปทิโอสามารถช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ของไทยสามารถวางแผนลงทุนได้อย่างเหมาะสมที่สุด ตลอดจนการใช้งานแอปพลิเคชั่นและบริการ โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ และการวางแผนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มร.ไซมอน พิฟฟ์ รองประธานกรรมการ กลุ่มการปฏิบัติงาน ไอดีซี ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมบรรยายในงานเว็บบินาร์และกล่าวว่า ผลการสำรวจของไอดีซีพบว่า 41% ขององค์กรที่ร่วมการสำรวจได้เพิ่มเงินลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นในปีนี้ โดยรายงาน IDC Public Cloud Services Tracker 2019H2 Forecast คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตของคลาวด์อยู่ที่ 14% ตามอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นจากปี ค.ศ. 2020-2024

สำหรับประเทศไทย โซลูชั่นการบริหารการเงินผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศของแอปทิโอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ TBM จะช่วยให้องค์กร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ และพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตัดสินใจลงทุนบนพื้นฐานจากข้อมูลโดยสามารถตรวจสอบต้นทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทั้งหมด นอกจากการร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรในประเทศ แอปทิโอจะให้การสนับสนุนแก่บริษัทต่าง ๆ ด้วยการนำเสนอกลยุทธ์การใช้ต้นทุนควบคุมให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและมีงบประมาณสำหรับโครงการเพิ่มเติมอื่น ๆ 

“แอปทิโอรู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำเสนอโซลูชั่นเพื่อการบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Technology Business Management: TBM) สู่ตลาดเมืองไทย ช่วงเวลานี้นับว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าในอดีตที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและผู้นำทางเทคโนโลยีต้องสร้างความมั่นใจว่าเงินทุกบาทที่ลงทุนไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของกรรมการบริษัท และต้องไม่มีการตัดงบลงทุนที่จำเป็นออกไป รวมถึงมีการใช้ระบบคลาวด์อย่างเต็มประสิทธิภาพและนวัตกรรมดังกล่าวจะถูกนำมาใช้งานในองคกรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกยุคดิจิทัลสมัยใหม่ที่จะอุบัติขึ้นอย่างสมบูรณ์หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 และเราเฝ้ารอที่จะได้นำเสนอบทเรียนแนวทางการปฏิบัติงานที่เยี่ยมจากวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐบาลชั้นนำมากกว่า 1,200 แห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา” มร.โอเวน แกน รองประธานกรรมการ แอปทิโอ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

“เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับแอปทิโอในประเทศไทย นำเสนอโซลูชั่นการเปิดใช้งานเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเทคโนโลยี (TBM) ชั้นนำของตลาดสู่ตลาดไทย ในขณะนี้CIO และผู้นำด้านเทคโนโลยีมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้จ่ายด้านไอทีนั้นสามารถสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอย่างเต็มที่ และการใช้จ่ายถูกลดลง เนื่องจาก“ คลาวด์” ถูกนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและนวัตกรรมดังกล่าวได้รับการส่งเสริมในองค์กรของตน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนในโลกดิจิทัลที่กำลังขยายตัวใหม่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด เราจึงได้เห็นว่าองค์กรหลายแห่งต่างกำลังทุ่มเททรัพยากรของบริษัทเพื่อเร่งการแปรรูปธุรกิจของพวกเขาให้เป็นระบบดิจิทัล แอปทิโอถือเป็นผู้นำซึ่งช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ มีความเข้าใจว่าการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้อย่างไร ผ่านการนำเสนอโซลูชั่น TBM สู่ตลาดในประเทศ ทั้งนี้สุวิเทคจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆในประเทศเพื่อหลักสูตรการฝึกอบรมผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจด้วยเทคโนโลยี (Technology Business Management: TBM) ด้วย” นายไพโรจน์ เจตนชัย หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และ พาร์ทเนอร์ สุวิเทค กล่าว

เกี่ยวกับ แปทิโอ (Apptio)

ผลิตภัณฑ์ของแอปทิโอช่วยเสริมศักยภาพให้แก่ผู้นำธุรกิจในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพทางการเงินทั้งองค์กรได้อย่างสูงสุด โดยบริษัทมากกว่า 60% ในรายชื่อ Fortune 100 Companies in The World ให้ความวางใจใช้งานโซลูชั่นของแอปทิโอในการบริหารค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดรวมถึงด้านอื่น ๆ ทำให้เหล่าผู้นำสามารถทุ่มเทสร้างสรรค์นวัตกรรมในธุรกิจหลักของบริษัทได้อย่างเต็มที่ แอปทิโอสามารถผสานการทำงานโดยอัตโนมัติและวางโครงสร้างให้แก่วิสาหกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและข้อมูลการดำเนินงานอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ผู้ใช้งานทั้งองค์กรสามารถรายงานผล วิเคราะห์ วางแผน และควบคุมการลงทุนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเปี่ยมด้วยความมั่นใจ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.apptio.com

เกี่ยวกับ สุวิเทค (Suvitech)

ธุรกิจหลักของสุวิเทค คือ การจัดหาโซลูชั่นเทคโนโลยีสำหรับองค์กร การรวมระบบและบริการที่มีการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และ Internet of Things (IoT) สุวิเทคดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและลูกค้าของพวกเขา ได้แก่ ธุรกิจในประเทศชั้นนำ บริษัทข้ามชาติ และหน่วยงานของรัฐในภาคส่วนต่างๆ รวมถึงการขนส่งการเกษตร การค้าปลีก การผลิตในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การดูแลสุขภาพ และการท่องเที่ยว นอกเหนือจากธุรกิจโซลูชั่นเทคโนโลยีหลักแล้ว สุวิเทคยังดำเนินการแพลตฟอร์ม Mobile Virtual Network Enabler (MVNE) ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายหลัก CAT Telecom ซึ่งนำเสนอแพลตฟอร์มโซลูชั่น MVNx ระดับผู้ให้บริการระบบคลาวด์แบบพลักแอนด์เพลย์ สำหรับการเปิดใช้งานโซลูชั่นของเราด้วย 3G และ 4G

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *