แบงก์ออมสิน ติวเข้ม 6 ชุมชน ส่งดูงานโฮมสเตย์ต้นแบบที่เชียงราย มุ่งถอดบทเรียนสู่การพัฒนา ก่อนเข้าชิง GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์

ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบั

Read more

เลิศ โกบอล กรุ๊ป ร่วมส่งกำลังใจให้ชาวจีน ส่งมอบแว่นตานิรภัยเซฟตี้และหน้ากากอนามัย แก่โรงพยาบาล Puren เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน

คุณสุวัฒน์ รักทองสุข CEO

Read more

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เปิดโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโคราช/เดินหน้าสหกิจชุมชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ / ลุยขุดลอกคลอง พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

13/2/63) คุณประสิทธิ์ เจ

Read more