บีเอเอสเอฟ เปิดตัว “BASF Virtual Kids Lab” ชุดเกมทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์ภาษาไทย เฉลิมฉลองเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

• 3 เกมทดลองที่จัดทำขึ้น

Read more