ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก: ประเทศต่างๆ จะต้องรีบดำเนินการเดี๋ยวนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอันเกิดจากโควิด-19

วอชิงตัน, มีนาคม 30

Read more