การรถไฟฯ จัดเดินขบวนรถพิเศษเส้นทาง กรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นั่งรถไฟลอยน้ำต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว

การรถไฟฯ จัดเดินขบวนรถพิ

Read more