ม.วลัยลักษณ์ จับมือ บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด เอ็มโอยูพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) และ ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาท นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มวล. และ นายพุทธรักษ์ มูลเมือง ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนของทั้งสองหน่วยงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และส่งเสริมกิจกรรมให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย รวมทั้งการเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า มวล.ให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลโดยได้มีการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย เป็นองค์กรสมรรถนะสูงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค Disruptive World การปรับตัวของมหาวิทยาลัยในยุค Digital Transformation และให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านเทคโนโลยีเพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสมรรถนะและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร สังคมและประเทศชาติต่อไป

ด้าน ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนที่จะช่วยเติมเต็มหรือติดอาวุธให้ผู้เรียน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บุคลากรให้มีทักษะความรู้เพิ่มเติมและมีสมรรถนะของโลกยุคใหม่ ด้วยองค์ความรู้หรือบทเรียนที่หาเรียนได้ยากและสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ สิ่งที่นักศึกษาและบุคลากรจะได้รับไม่ใช่แค่เกียรติบัตรหรือความรู้ แต่ผู้ผ่านการอบรมจะได้ 3 ทักษะที่องค์กรมองหานั่นคือ

1) ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะโลกการทำงานในปัจจุบัน องค์กรไม่ได้ต้องการแค่คนที่มีความรู้ แต่ต้องการคนที่มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่รู้

2) วินัย

และ3) การมีทักษะในการบริหารจัดการเวลา สิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่บ่งบอกถึงความสำเร็จและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ

ทั้งนี้ บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด เป็นพาร์ทเนอร์รายแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองจาก Google อย่างเป็นทางการ ในการดูแลระบบ Google Workspace และได้รับมอบหมายจาก Google (ประเทศไทย) ในการทำโครงการเพื่อสนับสนุน Education Transformation และ สร้าง Digital Talent ในเมืองไทย พร้อมได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา (Specialisation Education) และได้รับรางวัลพาร์ทเนอร์ดีเด่น ด้านการศึกษา ประจำปี 2564 – 2565 ด้วยภารกิจในการจัดหาแนวทางต่าง ๆ ผ่านการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึง การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรม

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *