Citizen of Love by Siam Piwat X โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง โดยธนาคารออมสิน

Citizen of Love by Siam Piwat X โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง โดยธนาคารออมสิน ชวนส่งต่อพลังแห่งการให้ พี่อิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง แก่น้องๆ รร.ตชด.บ้านถ้ำหิน

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีก เจ้าของและผู้บริหาร สยาม พารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ มุ่งเน้นเดินหน้าตอกย้ำผู้นำการพัมนาจุดหมายปลายทางระดับโลกสู่ความยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก สร้างสรรค์โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่มากกว่าความเป็นอยู่ที่ดี สนับสนุนการเติบโตที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยล่าสุดผนึกกำลังกับพันธมิตร นำโดยธนาคารออมสิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สานต่อกิจกรรมส่งต่อความรัก ร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat X โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง โดยธนาคารออมสิน เตรียมเดินทางเพื่อส่งมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็น เมล็ดพันธุ์พืชผัก อุปกรณ์การเกษตร รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน และกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วันที่ 12 มกราคม 2567 ที่จะถึงนี้

ดาบตำรวจหญิงมาลินณา สังข์แก้ว ครูใหญ่โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า “ที่ผ่านมา โรงเรียนตชด. บ้านถ้ำหิน ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดมาเป็นอย่างดี ถึงแม้โรงเรียนของเราจะอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน ห่างไกลจากความเจริญ แต่ก็ยังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคิดถึงโรงเรียนและเด็ก ๆ ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ซึ่งทุกๆ ความช่วยเหลือของผู้ใหญ่ใจดี ล้วนแต่ช่วยพัฒนาการศึกษาของเด็กๆ และยังช่วยเหลือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมไปถึงผู้ปกครองของนักเรียนที่มีฐานะยากจน”

ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียนมีจำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด 256 คน แบ่งเป็น นักเรียนชาย 138 คน และเด็กนักเรียนหญิง 118 คน อยู่ในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นทั้งกลุ่มเด็กที่ได้สัญชาติไทย รวมถึงเด็กที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดน ไม่มีหลักฐานแสดงตัวตน ซึ่งเด็กๆ ทุกคนที่มาเรียนที่โรงเรียนตชด. บ้านถ้ำหินแห่งนี้ จะได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องของความรู้ อาหาร สุขภาพ ฯลฯ

“การดูแลเด็กๆ ที่เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ต้องสร้างระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้แก่เด็กๆ สำหรับโรงเรียนตชด. จะฝึกเด็กๆ ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งในแต่ละวันนอกจากการเรียนหนังสือแล้ว เด็กๆ จะมีหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ให้พี่ๆ เป็นหัวหน้ากลุ่มนำน้องๆ เพื่อทำหน้าที่ของตัวเอง และนักเรียนกลุ่มยุวเกษตรกรจะเป็นนักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 ช่วยดูแลกิจกรรมในพื้นที่แปลงเกษตรที่มีเนื้อที่กว่า 5 ไร่ ดำเนินกิจกรรมในลักษณะพี่สอนน้อง เพื่อนำผลผลิตมาจำหน่ายให้แก่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนโดยผ่านระบบสหกรณ์”

พื้นที่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกว่า 5 ไร่ แบ่งพื้นที่ปลูกพืชผัก เช่น ผักบุ้ง คะน้า ผักกาดเขียว ข่า กะเพรา ฯลฯ ปลูกไม้ผล แปลงถั่วเมล็ดแห้ง เรือนเพาะชำ โรงเรือนเห็ดนางฟ้า บ่อปุ๋ยหมัก บ่อปลา นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมปศุสัตว์ ที่มีทั้ง สุกรขุน, เป็ด, ไก่พื้นเมือง และไก่ไข่ และกิจกรรมประมง คือการเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ และการเลี้ยงกบ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตรเหล่านี้ ถูกนำกลับมาต่อยอดเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ ทุกคนได้รับประทานอย่างเต็มอิ่ม

สำหรับผู้สนใจร่วมส่งความสุข สร้างรอยยิ้มให้เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารผ่านโครงการ Citizen of Love by Siam Piwat X โครงการอิ่มนี้เพื่อน้อง โดยธนาคารออมสิน ยังสามารถร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน ของใช้จำเป็น เมล็ดพันธุ์พืชผัก อุปกรณ์การเกษตร และบริจาคเงินได้ณ จุดรับบริจาคสยามพารากอน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และร้าน Loft ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *