สถาบันไฟฟ้าฯ ผนึกกำลัง สมอ. เปิดตัวห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศ VRF ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

สมุทรปราการ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดงาน “พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ (VRF) สำหรับงานทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงาน” โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประธานเปิดงานครั้งนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการและมาตรฐาน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแสดงความพร้อมของสถาบันไฟฟ้าฯ และขีดความสามารถ ในการตรวจสอบรับรองของห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ (VRF) ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันไฟฟ้าฯ กับ สมอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ รองรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังต่างประเทศ ทั้งนี้ เครื่องปรับอากาศที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง ถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กล่าวว่า “สมอ. ในฐานะหน่วยงานด้านการมาตรฐานแห่งชาติ ที่มีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและขยายขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจสอบและรับรองเครื่องปรับอากาศ ที่เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลักของประเทศ จึงให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถาบันไฟฟ้าฯ ในการก่อสร้างและติดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แบบ VRF ที่มีขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพพลังงานถึง 300,000 BTU ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบของหน่วยงานที่เป็นกลาง หรือ Third Party Laboratory ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน”

นายณรัฐ รุจิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เปิดเผยว่า “เครื่องปรับอากาศเป็นหนึ่งใน Product Champion ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย มีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นลำดับที่ 2 ของโลก สร้างรายได้ให้กับประเทศมากกว่าปีละ 200,000 ล้านบาท สถาบันไฟฟ้าฯ ในฐานะหน่วยตรวจสอบและรับรองของประเทศจึงให้ความสำคัญกับการขยายขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศ รองรับการออกแบบและพัฒนารูปแบบการใช้งานใหม่ๆ ทั้งเป็นแบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือเป็นแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ประเภท Variable Refrigerant Flow (VRF) ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีห้องปฏิบัติการทดสอบที่เป็นกลางสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ทำให้ผู้ซื้อต้องเชื่อค่าประสิทธิภาพพลังงานตามที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าระบุในแคตตาล็อกเท่านั้น สถาบันไฟฟ้าฯ และ สมอ. จึงได้ร่วมกันติดตั้งห้องทดสอบห้องใหม่นี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพตามความเป็นจริง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยสินค้าที่ส่งออกไปยังต่างประเทศผ่านการทดสอบรับรองตามมาตรฐาน”

“ปัจจุบัน สมอ. ได้ประกาศบังคับเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานกับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 40,000 BTU ขณะที่ห้องทดสอบใหม่มีขีดความสามารถในการทดสอบถึง 300,000 BTU ทำให้ในอนาคต สมอ. สามารถขยายการบังคับใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานนี้กับเครื่องปรับอากาศแบบ VRF ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภคก็จะมีโอกาสได้ใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก.”

“นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์ห้องทดสอบใหม่นี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการทดสอบภายใต้โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การทดสอบเพื่อกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำ และมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นสูง ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, การทดสอบในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ตลอดจนการทดสอบตามมาตรฐานสากลเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย”

“สถาบันไฟฟ้าฯ ขอขอบคุณการสนับสนุนงบประมาณจาก สมอ. ที่เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ สถาบันไฟฟ้าฯ เชื่อมั่นว่าห้องทดสอบใหม่นี้จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในประเทศโดยยกระดับให้เครื่องปรับอากาศไทยที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ตามเจตนารมณ์”

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *