มวล.-บพข. หนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขับเคลื่อนงานวิจัยท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่กระบี่

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ มวล.ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (บพข.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินการโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมมอบใบประกาศการลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ภายใต้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. เป็นประธานในการประชุมพร้อมมอบใบประกาศการลดก๊าซเรือนกระจกให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในจังหวัดกระบี่ จำนวน 13 ราย ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ กล่าวว่า การดำเนินการวิจัยเรื่องการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการบนฐานอัตลักษณ์และนวัตกรรมที่มุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพื้นที่เชื่อมโยง มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยเป็นการดำเนินการต่อยอดงานวิจัยด้านการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีเป้าหมายที่ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ดำเนินการมีการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) กับกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกจากต้นไม้ ขยะและกระบวนการบริหารจัดการเพื่อได้ใบรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)

นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสามารถคำนวณปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้รวมทั้งสิ้น 78,238 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเป็นการดำเนินการจากธุรกิจท่องเที่ยวจำนวน 13 รายเท่านั้น หากในอนาคตมีการร่วมขับเคลื่อนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น ย่อมนำไปสู่ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้นตามไปด้วย การที่ชาวจังหวัดกระบี่ได้ร่วมลงนามในการเป็นเมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ Krabi Carbon Neutral Tourism 2040 เป้าหมายนี้ย่อมไม่ยากเกินจริง

ด้าน ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช กล่าวว่า ตนขอชื่นชมกับความมุ่งมั่นและตั้งใจของชาวกระบี่ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์มาโดยตลอด และยังคงยึดมั่นกับปฏิญญากระบี่ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ในนามแหล่งทุนได้ร่วมกับนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ในการกำหนดทิศทางการวิจัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กลุ่มนี้ได้เข้ามาขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่นานนับสิบปี และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแนวคิด นโยบายและแผนการดำเนินงาน

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *