ททท. สนับสนุนงาน Chumphon festival 2023 นักท่องเที่ยวเดินทางเงินสะพัดกว่า 18 ล้านบาท

“CHUMPHON FESTIVAL 2023” วันที่ 8-10 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ชายหาดแหลมสน เรือจำลองจักรีนฤเบศร กรมหลวงชุมพร ปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร และ Duriansrun 2023 ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 04.00 – 11.30 น. ณ ตลาดมรกต 2 ถนนเขาเงิน – ตลาดกลางผักและผลไม้ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ผ่านไปแล้วกับความทรงจำที่ดี กับงาน “CHUMPHON FESTIVAL 2023” เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ชายหาดแหลมสน เรือจำลองจักรีนฤเบศร กรมหลวงชุมพร ปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร และการแข่งขันวิ่ง “DURIANS RUN 2023 ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 04.00 – 11.30 น. ณ ตลาดมรกต 2 ถนนเขาเงิน – ตลาดกลางผักและผลไม้ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่ผ่านมา สร้างเงินหมุนสะพัดกว่า 18 ล้านบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนการจัดงานร่วมกับ จังหวัดชุมพร และตลาดมรกต ตลาดกลางผักและผลไม้ จังหวัดชุมพร เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรให้กลับมาครึกครื้นอีกครั้ง ด้วยการสร้างความสนุกและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมกับงาน “CHUMPHON FESTIVAL 2023” เมื่อวันที่ 8-10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชุมพร โดยภายในงานนั่นจัดเต็มไปด้วยความสนุกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าภายในงาน ร้านอาหาร และคาราวานฟูดทรัคสุดแสนอร่อย ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยว ชม ชิม ชอป ในบรรยากาศชายทะเลที่สวยงาม ชมการแสดงดนตรีจากศิลปินในพื้นที่ จากวง sweet rock และ วง piggarets และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง วง Paradox, วง Yes’sir Days และวง Season Five ที่มารังสรรค์ให้บรรยากาศภายในงานให้มีชีวิตชีวามากขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จนเกิดเป็นเงินหมุนเวียนสะพัดกว่า 18 ล้านบาท

ไฮไลท์ของการจัดงานที่พลาดไม่ได้ กับการจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่ง “DURIANS RUN 2023 ครั้งที่ 2” ในวันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 04.00 – 11.30 น. ณ จุดปล่อยตัววิ่ง ณ ตลาดมรกต 2 ถนนเขาเงิน – ตลาดกลางผักและผลไม้ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร งานวิ่งเพื่อเส้นชัย เป้าหมายคือบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ของดีเมืองชุมพร วิ่งเย็นสบายรับลม รับวิวดีๆ ยามเช้า ซึ่งมีบุฟเฟ่ต์ทุเรียนรอนักวิ่งทุกท่านอยู่หลังเส้นชัย ระยะการวิ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ 5 กิโลเมตร, ระยะ 10 กิโลเมตร และระยะ 21 กิโลเมตร ซึ่งประชาชน นักท่องเที่ยว และนักกีฬา ต่างก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และยังได้รับคำชื่นชมเป็นกระแสตอบรับที่ดีจากการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชุมพร ที่สามารถสร้างรายได้เติบโต ส่งเสริม และการกระจายสินค้าท้องถิ่น และยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายโดยการวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมกับการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้พืชผลทางการเกษตรที่ดีมีคุณภาพของจังหวัดชุมพรอีกด้วย

ระยะ 10 กิโลเมตร รุ่น Overall อันดับที่ 1 ชาย : รัฐนันท์ หล้ามะณี เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:37:28, หญิง : สุชาดา เลิศบุญนำ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:49:50

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อันดับที่ 1 ชาย : มรุพงศ์ บุตรศรี เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:40:56, หญิง : จรัชยา แพ่งแสง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:55:43

รุ่น 16-29 ปี อันดับที่ 1 ชาย : ชัยวัฒน์ ประทับแก้ว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:40:56, หญิง : พันทิรา ชาญพลรบ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:55:59

รุ่น 30-39 ปี อันดับที่ 1 ชาย : วีระพงษ์ เหมทานนท์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:39:23, หญิง : นารินทร์ ประชุมรักษ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:51:40

รุ่น 40-49 ปี อันดับที่ 1 ชาย : กำพล โชติธนศักดิ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:38:52, หญิง : ดวงพร เหล็กสงคราม เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:51:59

รุ่น 50-59 ปี อันดับที่ 1 ชาย : สิทธิ์พงษ์ สาพิทักษ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:43:42, หญิง : วัลลภา สิทธิยาภรณ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:52:46

รุ่น 60 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1 ชาย : เฉลิม วีรพัฒนาสุวรรณ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:43:56, หญิง : กนกอร มีเดช เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:59:29

รุ่น Overall Elite ทั่วไป รุ่น 10 KM อันดับที่ 1 ชาย : ชัยยุทธ ใจงามกุล เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:38:52, หญิง : กาญจนา บัวลอย เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:46:59

รุ่น ประเภท Elite เฉพาะคนไทย รุ่น 10 KM อันดับที่ 1 ชาย : ฮาดี้ เด็นดู เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:35:02, หญิง : นุชนาท เอ่งฉ้วน เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 00:42:01

ระยะ 21 กิโลเมตร รุ่น Overall อันดับที่ 1 ชาย : พิรุณ ขันสัมฤทธิ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:22:29, หญิง : นทีวรรณ รัตนพันธุ์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:40:40

รุ่น อายุไม่เกิน 19 ปี อันดับที่ 1 ชาย : ปัญวัฒน์ จันทร์แสงส่อง เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:27:20

รุ่น 20-29 ปี อันดับที่ 1 ชาย : นนทพันธ์ ศรีจันทรนนท์ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:29:25, หญิง : อัญชลี เผ่าจินดา เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:56:24

รุ่น 30-39 ปี อันดับที่ 1 ชาย : จรัญ ใจห้าว เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:23:27, หญิง : เฟื่องฟ้า รุ่งสุวรรณ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:52:04

รุ่น 40-49 ปี อันดับที่ 1 ชาย : สิทธิ์ศักดิ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:28:25, หญิง : Rawininpa Losayhapornpipit เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:43:49

รุ่น 50-59 ปี อันดับที่ 1 ชาย : จำนัญ ทองแป้น เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:23:50, หญิง : เบญญาภา ไทยยังศรี เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:46:38

รุ่น 60 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1 ชาย : สรศักดิ์ บุนนาค เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:37:42, หญิง : วรรณพร บีเร็นท์สคอท เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:55:36

รุ่น Overall Elite ทั่วไป รุ่น 21 KM อันดับที่ 1 ชาย : Julius Kiptum เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:17:07, หญิง : จุติมา ราชาเจริญ เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:42:24

รุ่น ประเภท Elite เฉพาะคนไทย รุ่น 21 KM อันดับที่ 1 ชาย : Aekkalak Jhankaeoเข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:15:32, หญิง : Premkainon Wongvichai เข้ามาอันดับแรกด้วยเวลา 01:29:40

ติดตามและสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/ChumphonFestival

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *