สสว. จัดงาน “SME POWER UP” – International Top Thai SME Business Matching เดินหน้าผนึกหน่วยงานพันธมิตร ผลักดันสิทธิประโยชน์ เสริมแกร่งผู้ประกอบการ

สสว. จัดงาน “SME POWER UP” – International Top Thai SME Business Matching กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง ผลักดันสิทธิประโยชน์ผู้ประกอบการ เพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน ขยายช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้จัดงาน “SME POWER UP” – International Top Thai SME Business Matching กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ ภายใต้งานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ ปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้แทนเครือข่ายพันธมิตร สสว. ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ SME และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

นายวีระพงศ์ กล่าวว่า สสว. ได้ดำเนินงานพัฒนาสิทธิประโยชน์และผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเพื่อการประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการให้แก่ผู้ประกอบการ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจ เชื่อมโยงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงพัฒนาการให้บริการผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “SME Privilege Club คลับพิเศษเฉพาะ SME” โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ ด้านการเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน ด้านการขยายช่องทางการตลาด และด้านการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงเมื่อผู้ประกอบการเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ ผ่านการสมัคร SME One ID ทำให้ สสว. รับทราบถึงข้อมูลและความต้องการของผู้ประกอบการที่เข้ามาสู่ระบบการส่งเสริมเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการต่อไป

ผอ.สสว. กล่าวต่อว่า งาน “SME POWER UP” – International Top Thai SME Business Matching กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้งานพัฒนาสิทธิประโยชน์ SME ของ สสว. โดยได้เชื่อมโยงให้พันธมิตรภาคเอกชน จำนวน 12 หน่วยงาน ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับ SME ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 16 ผู้ประกอบการ เพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ SME ร่วมกันทั้ง 3 ด้านสำคัญ คือ การเพิ่มผลิตภาพ/ลดต้นทุน การขยายช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน

นอกจากกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย เจรจาธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศแล้ว ภายใต้งานพัฒนาสิทธิประโยชน์ SME สสว. ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์และออนไซต์ โดยได้ร่วมกับแพลตฟอร์ม Shopee นำผู้ประกอบการ SME กว่าหนึ่งพันราย ร่วมจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ในแคมเปญ “SME POWER UP 2023” ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 6 กันยายน 2566 ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ https://shopee.co.th/osmep ขณะที่ในรูปแบบออนไซต์มีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “SME Privilege Market by น้องมะเฟือง” ภายใต้งานพัฒนาสิทธิประโยชน์ SME ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 เวลา 7.30-17.00 น. ณ ลานชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *