“ปลูกป่า ปลูกธรรม” ในวันอาสาฬหบูชา ปี 2566

ชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ ร่วมกับพนักงานร้านเซเว่นฯ พนักงานศูนย์กระจายสินค้า (DC) บางบัวทอง ภาครัฐ องค์กรท้องถิ่นและชุมชน จัดกิจกรรมดีๆ ในโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯสัญจร เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกป่า สร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนและสังคม ณ วัดสามง่าม จ.นนทบุรี

โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ปลูกป่า ปลูกธรรม” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดเพื่อร่วมกันประกอบศาสนพิธี ในปีนี้พุทธปัญญาชมรม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมกับโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ อสม.จังหวัดนนทบุรี กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และเรือนจำบางขวาง พร้อมด้วยองค์กรท้องถิ่น จัดกิจกรรมให้คนในชุมชน ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดี ส่งเสริมพุทธศาสนา สวดมนต์ เจริญสติภาวนา ทำบุญและทำกิจกรรมจิตสาธารณะไปพร้อมกัน ด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณวัด ปลูกต้นไม้เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ และถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการบูรณะโรงครัว ณ วัดสามง่าม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ในฐานะประธานชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์ กล่าวว่า “ในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา ทางพุทธปัญญาชมรม ซีพี ออลล์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมยกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯเป็นประจำทุกวันศุกร์ จึงได้จัดเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯสัญจร นัดพิเศษโดยผนวกกิจกรรมธรรมะกับกิจกรรมของชมรมจิตสาธารณะซีพี ออลล์เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญ ทำนุบำรุงพุทธศาสนาไปพร้อมๆกับประชาชน โดยชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางซีพี ออลล์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 11 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนได้ร่วมทำบุญใหญ่ นอกจากการไหว้พระ สวดมนต์ ฟังธรรมบรรยายจากพระสุธีวชิรปฏิภาณ ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ถวายผ้าป่าสามัคคี แล้วยังได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์วัดเพิ่มความร่มรื่นให้กับสำนักปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นการทำบุญในอีกรูปแบบหนึ่ง”

โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่พุทธปัญญาชมรม โดยซีพี ออลล์ ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 27 เนื่องจากซีพี ออลล์ มีการปลูกฝังพนักงานในด้านการมีจิตสาธารณะ และนโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งทุกๆ ช่วงเที่ยงของวันศุกร์จะนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดต่างๆ มาแสดงธรรมเทศนาให้พนักงานได้ฟัง 3 สัปดาห์ และ 1 สัปดาห์ของเดือนจะเชิญฆราวาสที่มีชื่อเสียงมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ธรรมะกัน นอกเหนือจากพนักงานแล้วยังมีประชาชนในย่านสีลมและผู้ที่สนใจร่วมทำบุญ ฟังธรรมบรรยาย พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้ร่วมฟังธรรมะสวดมนต์ผ่าน live สดไปพร้อมๆ กันเพื่อสร้างพื้นที่ธรรมะสำหรับคนเมือง และได้นำธรรมะที่ได้ฟังไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

“นอกจากโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ นี้ยังมีการจัดสอบธรรมศึกษาซึ่งดำเนินการมาแล้ว 21 ปี โดยซีพี ออลล์ ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ของบริษัทเป็นสถานที่สำหรับสอบนักธรรม และพนักงานของบริษัทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ปัจจุบันมีพนักงานได้เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาแล้วจำนวนกว่า 15,000 คน สำหรับกิจกรรม ปลูกป่า ปลูกธรรม นับเป็นการสร้างบุญไปพร้อมกับรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่พนักงานทุกคนที่ได้มาร่วมกันทำจิตสาธารณะ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา นับเป็นการ สร้างความสุข และความสามัคคีในหมู่พนักงาน เป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีงามสู่สังคม ตามปณิธานองค์กรที่ว่า ‘Giving and Sharing”

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *