สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หนุนอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ยก รพ.บำรุงราษฎร์ เป็นต้นแบบด้วยการรับรองคุณภาพผู้ช่วยทางการแพทย์ระดับมืออาชีพ

15 มิถุนายน 2566 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย ดร.ฉัตรชัย ยาจันทร์ทา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานประสบการณ์ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับบุคลากรในสถานประกอบการ

ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพล่ามและนักแปลภาษาทางการแพทย์ ระดับ 4 ระดับ 5 และอาชีพนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระดับ 2 ระดับ 3 จำนวน 44 คน โดยมี ศ.นพ.นิมิต เตชไกรชนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร งานวิจัยและการศึกษา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บำรุงราษฎร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และคณะผู้บริหารของ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าร่วมในพิธี

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า จากข้อมูล Global Health Security Index พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของเอเชียที่มีระบบดูแลสุขภาพที่ดี หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็นแรงขับให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็น Medical & Wellness Destination ของภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะการมีความพร้อมด้านบุคลากรที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ถือเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย์ในสถานประกอบการให้มีคุณภาพจนได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งล่าม นักแปลภาษาทางการแพทย์ และนักเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งเป็นบุคลากรที่จะทำหน้าที่เชื่อมโยงการรักษาระหว่างแพทย์และผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการถึงความปลอดภัย และการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่สากลให้การยอมรับ

การมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่สถานประกอบการขนาดใหญ่ให้การยอมรับและใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ในการยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งคุณวุฒิวิชาชีพมีศักดิ์และสิทธิเทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษา นอกจากจะเพิ่มโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง รวมไปถึงค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงาน ยังเป็นการส่งเสริมให้กำลังแรงงานไทยมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะที่สถานประกอบการก็จะได้รับการยกระดับจากการให้บริการที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ศ.นพ.นิมิต กล่าวว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลไทยแห่งเดียวที่ติดอันดับ 250 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2564-2566 จากการประกาศโดยนิตยสาร Newsweek ประกอบกับได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรบำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นองค์กรที่พัฒนาหลักสูตรการอบรมพนักงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI, GHA และ A-HA มาตรฐานของไทยซึ่งมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้การรับรองด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ แสดงถึงการมีบุคลากรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพระดับประเทศ ทั้งวิชาชีพล่ามแปลภาษาทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วย เพราะมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโดยตรงร่วมกับแพทย์และผู้ให้บริบาลทางการแพทย์ และยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีในการรับการบริบาลอีกด้วย ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นประเทศศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์ในอนาคตต่อไป

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *