ม.วลัยลักษณ์ คว้า 2 รางวัล เวทีประกวดสหกิจศึกษาระดับชาติ งานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.วลัยลักษณ์ ในนามเครือข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบน ได้ส่งนักศึกษาที่ชนะเลิศการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในงานวัน CWIE Day 14 ภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมการประกวดรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงานวันงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 13 ของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งผลประกวดของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบนที่ได้รับรางวัลในเวทีดังกล่าว ดังนี้

รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

1. นางสาวธมลวรรณ มีพันธุ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

2. นางพิมพ์พิศา สุริยนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ดีเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในนามเครือข่ายเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนบนขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน และผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 คนจะเดินทางเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมต่อไป

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *