นิตยสาร Business+ และ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2566” “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2023”

นิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมอบรางวัล “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2023” รางวัลที่มอบให้กับสุดยอดสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแห่งปี 2566 อันเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จในด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการ โดยมอบให้แก่องค์กรที่คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดใน 12 ประเภทสินค้าและบริการ รวม 20 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต เป็นประธานมอบรางวัล แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

นาย นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี กล่าวว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราไม่ได้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในอันดับต้นของโลก แต่เราเองให้ความสำคัญเรื่องนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2565 หรือ Global Innovation Index 2022 ประเทศไทยขยับมาอยู่อันดับที่ 43 เท่ากับปี 2021และถือเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน อย่างไรก็ตาม ไทยเรายังมีช่องว่างในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะก้าวให้ทันประเทศชั้นนำของโลก ในการนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ทางธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยต้องการรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน งานมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี ก็เป็นงานหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือของภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการขับเคลื่อนและส่งเสริมสังคมไทยให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของตลาด ในการคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีแนวคิดใหม่ๆ และช่วยสร้างความตื่นตัวให้แก่คนไทยทุกคนผมขอแสดงความยินดีกับผู้จัดงาน และองค์กรธุรกิจทุกองค์กรที่รับมอบรางวัลในวันนี้”

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นิตยสาร Business+ ในฐานสื่อด้านธุรกิจจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า มีสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของอยู่มากมาย จึงเป็นที่มาของการมอบรางวัลให้แก่ผู้พัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม และเป็นแบบอย่างแก่ธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Reforming for Tomorrow เพราะนวัตกรรมดี ๆ นำพามาซึ่งความก้าวหน้าของธุรกิจ พร้อมโอบรับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมไว้อย่างเต็มใจ เพื่อให้โลกในวันพรุ่งนี้ของเรา ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป โดยความร่วมมือกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นวิทยาลัยการจัดการธุรกิจที่มีคุณภาพสูง มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนในสายงานบริหารจัดการภาคธุรกิจที่ทันสมัย จัดรวบรวมและคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นใน 12 ประเภทสินค้าและบริการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปสู่การมอบรางวัลให้แก่สุดยอดนวัตกรรมสินค้าและบริการแห่งปี 2566 ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ผมขอแสดงวามยินดีกับองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง 20 รางวัล หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS 2023 จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเชิดชูองค์กรธุรกิจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการยกระดับสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อไป”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “เป็นเวลากว่า 3 ปี ที่เรามอบรางวัลนี้ให้กับผู้ประกอบการ ที่ยังคงพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น และทุกสินค้าและบริการถูกพัฒนาขึ้นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามทิศทางและบริบทของความต้องการในแต่ละช่วงเวลา สำหรับคำว่านวัตกรรม ไม่ได้หมายถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพียงอย่างเดียว แต่การปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสินค้าและบริการ ก็จะส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตามมาเช่นกัน ในขณะเดียวกันการสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการที่เน้นตอบสนองทางอารมณ์และความคิดของผู้บริโภคก็จะยิ่งช่วยในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้เช่นเดียวกันกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา สร้างมุมมองและองค์ความรู้ใหม่ในระดับสากล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม ตามพันธกิจ “To be the wisdom of the land in management education” สำหรับงานมอบรางวัล BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION 2023 เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในนามของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผมขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะได้พบกับนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งจากองค์กรธุรกิจ”

รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2566 “BUSINESS+ PRODUCT INNOVATION AWARDS2023” ในครั้งนี้จัดมอบรางวัลจำนวน 20 รางวัลใน 12 ประเภท ประเภทของสินค้าและบริการ โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์กลุ่มประกันชีวิตและประกันภัย

 1. ประเภทการบริการ Application ได้แก่ MTL CLICK โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 2. ประเภทประกันสุขภาพโรคร้ายแรง ได้แก่ AIA Multi-Pay CI โดย เอไอเอ ประเทศไทย
 3. ประเภทระกันภัยรถยนต์ ได้แก่ TIP อัพทูไมล์ โดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มยานยนต์

 1. ประเภทยางรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ MICHELIN PILOT SPORT EV โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด
 2. ประเภทรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ MG4 โดย บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. ประเภทรถกระบะไฟฟ้า ได้แก่ EV Mini Truck “MINE MT 30” โดย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
 4. ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้แก่ MAZDA2 SKYACTIV-D โดย บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 5. ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์ ได้แก่ New NISSAN KICKS e-POWER โดย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 6. ประเภท ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ได้แก่ Lamina Digital EVS Boost โดย บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุก่อสร้าง

 1. ประเกทสุขภัณฑ์อัตโนมัติ ได้แก่ COTTO รุ่น VIZIO โดย บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

 1. ผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ภายใต้แบรนด์อมาโด้ บริษัท อมาโด้ กรุ๊ป จำกัด
 2. ผลิตภัณฑ์ครีมแก้ฝ้า Glow Overnight Cream โดย บริษัท ยังเอจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 3. ผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์ ยู (ชิเซน) โดย บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด
 4. ผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์ ยู (ชิเซน) โดย บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จำกัด

ผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค

 1. ประเภท บริการเกี่ยวกับบ้าน ได้แก่ ถังแก๊ส PT ALUMAX โดย บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ในเครือ PTG

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

 1. ประเภทบริการเกี่ยวกับบ้าน ผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะ Roborock S8 Pro Ultra โดย บริษัท มาร์เก็ตติ้ง 1688 จำกัด
 2. ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศ NOBLE โดย บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. ประเภทบริการเกี่ยวกับบ้าน ได้แก่ เครื่องทำน้ำแข็ง รุ่น Curve Series โดย บริษัท กระต่ายน้อยน่ารัก จำกัด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มการเงินและการลงทุน

 1. ประเภทผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินออนไลน์ ได้แก่ GB Prime Pay โดย บริษัท โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

 1. ประเภทคอนโดมิเนียม ได้แก่ โครงการ THE PRIVACY JATUJAK โดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *