ภาครัฐ ผนึก เอกชน พร้อมจัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023

ภาครัฐ – เอกชนจับมือจัดงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023 งานแสดงเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ต่อเนื่องปีที่ 2 ขนทัพผู้ผลิต อวดโฉมโซลูชัน วางเป้าดันผู้ประกอบการไทยก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับโลก

MIRA และ SUBCON EEC 2023 งานแสดงสินค้าหนึ่งเดียวในพื้นที่ EEC ที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษา เพื่องานอุตสาหกรรม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติ รวมถึงโซลูชันอุตสาหกรรมการลิต จากแบรนด์ชั้นนำชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจไว้อย่างครบครัน วางเป้าปั้นพื้นที่ EEC เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน

หลังจากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้เดินหน้าสร้างความเชื่อมโยงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ก่อให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่จากต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร รวมถึงการแพทย์ที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง 517% พร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระบุไว้ว่า เศรษฐกิจของ EEC จะขยายตัวได้เกินกว่า 4% ในปี 2023 ด้วยความสำคัญดังกล่าว ผนวกกับการเล็งเห็นโอกาสในการร่วมกันยกระดับให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้นำการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ผนึกกำลังร่วมกันจัดงาน MIRA (Maintenance, Industrial Robotics and Automation) และ SUBCON EEC 2023 โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นงานเดียวที่ครบครัน นำเสนอเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และระบบอัตโนมัติ โซลูชันอุตสาหกรรมจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและธุรกิจไทยให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมทั้งสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ในอนาคต

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า การจัดงาน “ซับคอน อีอีซี 2022” ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นครั้งแรกเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน ที่สำคัญประสบความสำเร็จเกินคาด เกิดการจับคู่ธุรกิจรวม 414 คู่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,450 ล้านบาท โดยทางบีโอไอนำผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งชิ้นส่วนเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร โดยมีผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ 34 บริษัท โดยเฉพาะจากภาคตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,696 คน

“จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ผู้จัดงานฯมีแผนจะจัดงานนี้เป็นประจำทุกปีควบคู่กับงานซับคอนที่กรุงเทพฯ เพื่อกระตุ้นการลงทุนของประเทศ สนับสนุนการฟื้นตัวและสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในอนาคต ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของบีโอไอที่มีเป้าหมายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “เศรษฐกิจใหม่” โดยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมามีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย มูลค่ารวม 286,699 ล้านบาท การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตของไทยอย่างเต็มที่” นางสาวซ่อนกลิ่น กล่าวเสริม

นายเมธาวัจน์ เศรษฐจินดาเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ภาคตะวันออกเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมในประเทศ การจัดงาน MIRA และ SUBCON EEC ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเชื่อมโยงที่สำคัญในอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve และ New S-curve ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่สำคัญงานแสดงนี้ยังเป็นอีกก้าวที่สำคัญสู่การเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมมีศักยภาพมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยได้ก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับโลก

“ไฮไลต์สำคัญภายในงาน MIRA และ SUBCON EEC 2023 ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีการบำรุงรักษาภาคอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์เพื่อการลิต พร้อมกันนี้ยังได้รวบรวมผู้ให้บริการด้าน SI ไทยและญี่ปุ่น (System Integrator) และ ไทย – เยอรมันพาวิเลียน ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจโดยบีโอไอ โดยผู้ที่เข้าเยี่ยมชมจะได้พบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนรับอุตสาหกรรม New S-Curve กว่า 50 ราย พาวิเลียนจากสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และที่สำคัญภายในงานยังมีสัมมนาหลากหลายเกี่ยวกับเทรนด์การผลิต โอกาสการลงทุน และโซนจัดแสดงพิเศษ พร้อมรับคำปรึกษาจากหน่วยงานพันธมิตรสำคัญเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบไทยเชื่อมต่อกับผู้ซื้อรายใหญ่ทั่วโลก” นายเมธาวัจน์ กล่าวเสริม

ร่วมสร้างการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำที่สอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายไปพร้อมกันในงาน Maintenance, Industrial Robotics, and Automation Event: MIRA งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษา อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยสานต่อการผนึกกำลังกับ BOI จัดงาน Subcon EEC 2023 งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงต่อการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และการจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติ ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมภายในงานได้ทาง www.mira-event.com

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *