สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน “APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM” ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022

สยามพิวรรธน์ ร่วมกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน “APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM” มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้คนไทยภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 ระหว่างวันที่ 9 – 20 พ.ย. 2565 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือเอเปคปี 2565 กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 ของไทย จึงได้ร่วมกับ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดงาน “APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM” ระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม งานแสดงนวัตกรรมความรู้สู่ความยั่งยืน APEC 2022 Thailand เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการประชุมเอเปค ภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” พร้อมสร้างการรับรู้ให้คนไทยภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในครั้งนี้ โดยจัดให้มีพิธีเปิดงาน “APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM” ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ในนามสยามพิวรรธน์ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานเอเปค 2022 ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับภาคเอกชนของไทย ที่จะร่วมมือกันสนับสนุนภาครัฐ และเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลก หลังจากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง สำหรับการจัดงาน “APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM” ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญคือ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) หรือเอเปคในปี 2565 ภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. นำเสนอในรูปแบบจำลองเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยั่งยืน”

ภายในงานพบกับการจัดแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้ต่างๆ ตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio–Circular–Green Economy Model หรือ BCG Economy Model) ในรูปแบบจำลองเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตยั่งยืน โดยแบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย

  1. นิทรรศการประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเอเปค นำเสนอเรื่องราวตลอด 33 ปี แห่งความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แหล่งบ่มเพาะทางความคิดของภูมิภาคที่ไม่เคยหยุดพัฒนา และในครั้งนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ APEC 2022 พร้อมเปิดกว้างสู่ทุกโอกาส เชื่อมโยงในทุกมิติ และสร้างสมดุลในทุกด้าน สู่การพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน
  2. จัดแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้เกี่ยวกับ Bio–Circular–Green Economy Model หรือ BCG นำเสนอเนื้อหาของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ Bio Economy การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวิภาพอย่างคุ้มค่า Circular Economy การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (360˚ Waste Journey) และ Green Economy ลดภาวะโลกร้อน ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า กระจายความมั่นคงอย่างทั่วถึง พร้อมยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่และลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
  3. โมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยแนวคิด Bio–Circular–Green Economy Model หรือ BCG จัดแสดงข้อมูลและนวัตกรรมของ 4 ประเภทธุรกิจ ที่สอดคล้องกับวาระแห่งชาติของรัฐบาลที่ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อน ได้แก่ ได้แก่ เกษตรและอาหาร โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์), สุขภาพและการแพทย์ โดย โรงพยาบาลตากสิน, พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ โดย บริษัท ไทยสมายล์บัส จำกัด, เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
  4. เวทีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ Bio–Circular–Green Economy Model หรือ BCG โดยผู้ประกอบการ SME ที่ประสบความสำเร็จจากการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไปปรับใช้ในธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าก้าวสู่ตลาดโลกได้ อาทิ เสวนาเรื่อง บทพิสูจน์ธุรกิจผ้า “ส่วนเกิน” บนแนวทาง Circular Economy โดย คุณอมรพล หุวะนันทน์ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง moreloop ชุบชีวิตผ้าจากอุตสาหกรรมแฟชั่นด้วยโมเดล ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’, เสวนาเรื่อง ผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยง โดย คุณอิทธิกร เทพมณี ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Laika ขนมสุนัขกู้โลก ผู้ชนะ Pitching ในงาน GC Circular Living Symposium 2020, เสวนาเรื่อง แปลง ‘ขยะ’ เป็นงานศิลป์ ดีไซน์ยูนีคหนึ่งเดียวในโลก โดย คุณวิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินสื่อผสมผู้เปลี่ยนขยะให้เป็นสิงสาราสัตว์ เฟอร์นิเจอร์ และสารพัดของใช้ เพื่อเปลี่ยนมุมมองว่าขยะพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย และเสวนาเรื่อง จากเศษหนังเหลือทิ้ง สู่สินค้าโกอินเตอร์ โดย คุณธันยวัฒน์ ทั่งตระกูล ผู้ผลิตนวัตกรรมเครื่องหนังแบรนด์ “THAIS” แบรนด์เครื่องหนังรีไซเคิลผู้ปลุกชีพเศษหนังให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง

นอกจากนี้เพื่อให้การจัดการประชุม APEC 2022 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สยามพิวรรธน์ได้สนับสนุนการเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ในทุกศูนย์การค้าในเครืออย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 จนถึงปัจจุบันและในช่วงการจัดงาน ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ

  1. “APEC Showcase Green Press Center” กลุ่มสยามพิวรรธน์ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลก พร้อมโชว์เคสการสร้างความยั่งยืนของสยามพิวรรธน์ ในแนวทางการดำเนินธุรกิจ “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า” (Universe of Value) บนแพลตฟอร์มธุรกิจที่เปิดกว้างสู่ความสำเร็จร่วมกันโดยผนึกกำลังร่วมกับหลากหลายพันธมิตร เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วนมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance” ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  2. งาน ABAC : APEC Business Advisory Council กลุ่มสยามพิวรรธน์ผู้แทนภาคเอกชน นำโดย คุณชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมนำเสนอความคิดเห็น ภายใต้หัวข้องาน “Thriving as Businesswomen leader in Asia Pacific” เพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านธุรกิจและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อพัฒนาบทสรุปและข้อเสนอแนะทางธุรกิจเฉพาะด้านยื่นต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ
  3. งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม APEC CEO Summit กลุ่มสยามพิวรรธน์ได้ร่วมจัดงานเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุมเอเปค และร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับและข้อเสนอสุดพิเศษให้แก่สมาชิกเอเปคผู้ถือ “บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค” หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) พร้อมเอกสิทธิ์เหนือระดับ และสิทธิประโยชน์หลากหลายอีกด้วย วันที่ 16 และ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ สยามพารากอน และไอคอนสยาม
  4. งานนิทรรศการประกวดภาพถ่าย “APEC Photo Contest 2022 Exhibition” เพื่อนำเสนอภาพกิจกรรมประกวดภาพถ่ายประจำปีของสำนักเลขาธิการเอเปค ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ถ่ายทอดเรื่องราวความเชื่อมโยงของประชากรในเอเชีย-แปซิฟิก และผลงานที่ผ่านมาของเอเปค ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2565 ณ ICONLUXE GALLERY ชั้น 1 ไอคอนสยาม

ขอเชิญคนไทยร่วมใจเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) พร้อมเชิญชมงาน “APEC 2022 Thailand : Showcase at ICONSIAM” ระหว่าง วันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1338 หรือ Facebook:ICONSIAM

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *