มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ร่วมกับ สนจ. จัดคอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND” ระดมทุนเพื่อ “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” ในโอกาส 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาฯ

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ โดย ผศ.นายแพทย์ ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) โดย อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย นายกสมาคมฯ  จัดแถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND”  ระดมทุน “คืนหัวใจ ให้ชีวิต”  ผ่าตัดและสวนหัวใจเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด หนึ่งในกิจกรรมสำคัญฉลอง 105 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  พร้อมด้วย ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ เหรัญญิก สนจ. ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (ฝั่งสนจ.), พิมพ์ใจ โพธิภักติ ที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงาน (ฝั่งมูลนิธิ เด็กโรคหัวใจฯ), สุดาพิมพ์ โพธิภักติ ผู้อำนวยการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลฯ, เอฟ-รัฐพงศ์ ปิติชาญ ผู้เข้ารอบสุดท้าย Golden Song Season 2, ครูบี- สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์  วอยซ์โค้ช AF และ KPN และอธิศีล ธัญญ์ ณ ป้อมเพชร ร่วมงานแถลงข่าวฯ  ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

  ผศ.นายแพทย์ ธนะรัตน์ ลยางกูร  ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ  กล่าวว่า  “มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ได้ดำเนินโครงการรักษาเด็กโรคหัวใจด้วยการผ่าตัดและการใช้สายสวนนอกเวลาราชการ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กยากจนที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดได้รับการผ่าตัดอย่างทันท่วงที ปัจจุบัน ในประเทศไทยจะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 600,000 คนต่อปี และมีอัตราการเสี่ยงเป็นเด็กหัวใจพิการ แต่กำเนิด 8 ต่อ 1,000 คน หรือประมาณ 5,000 คนต่อปี โดยครึ่งหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาแก้ไขความผิดปกติด้วยการสวนหัวใจหรือการผ่าตัด ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 35,000 บาทต่อคน หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับวิธีรักษา และ ความรุนแรงของโรค แต่เนื่องจากขีดความสามารถโดยรวมของทั้งประเทศยังไม่สามารถให้การรักษาได้ทันท่วงทีกับปริมาณเด็กที่มีความต้องการในการรักษา ในอดีตจึงมีผู้ป่วยรอคิวผ่าตัดรอสะสมนาน ยาวเป็นปี หลายรายเสียชีวิตระหว่างการรอคิวผ่าตัด  

  ณ ปัจจุบัน ด้วยความช่วยเหลือของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ที่สนับสนุนให้มีการผ่าตัดนอกเวลาราชการ ทำให้ปัจจุบันคิวการผ่าตัดในเวลาราชการดีขึ้นมาก ปัญหาที่ท้าทายในปัจจุบัน คือ ต้องให้ความช่วยเหลือเด็กที่ อายุน้อยลง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตัวเล็กลงและมีความเสี่ยงสูงขึ้นเนื่องจากความรุนแรงของโรคสูงและต้องการ ความเร่งด่วนมากขึ้น

จากปี 2545 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการผ่าตัดและการใช้สายสวนนอกเวลาราชการไปแล้ว 15,232 คน โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผ่าตัดจากท่านผู้มีจิตเป็นกุศล กอปรกับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการหารายได้ รวมถึงการจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ “Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND ในวันที่ 3 และ 4 กันยายนนี้ จำนวน 3 รอบ จากการระดมทุนครั้งนี้ จะสามารถช่วยเด็กๆ ให้ได้รับ การผ่าตัด ประมาณ 60 คน  ทั้งนี้ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ขอความขอบคุณพันธมิตร สนจ., บี มิวสิคัลส์ รวมถึง สวารอฟสกี้ และ M Theatre ผู้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี”

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะนายกสมาคมฯ สนจ. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ปีนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ฉลองการสถาปนาครบ 105 ปี  สนจ. จึงได้ใช้แนวคิด “จุฬาฯ สร้างสรรค์ยกกำลังสิบ” ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมสนับสนุนภารกิจยืดอายุคนไทย ให้ยืนยาวเกินร้อยปี  ซึ่งคอนเสิร์ตการกุศล Be Musical Charity Concert 2022 “You will be FOUND” ถือเป็น 1 ใน 10 กิจกรรมที่เราจะได้นำเอาศักยภาพของชาวจุฬาฯ รวมกันเข้ามาร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ช่วยเหลือเด็กๆ ซึ่งกำลังจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ แต่โชคไม่ดีที่ต้องมาตรวจพบว่า มีอาการป่วยไข้ หัวใจไม่แข็งแรง และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดรักษา ให้กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนโครงการ ‘คืนหัวใจ ให้ชีวิต’ ของมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ของสนจ. ต่อไป”

 นางสาวสุดาพิมพ์ โพธิภักติ  ผู้อำนวยการผลิตคอนเสิร์ตการกุศลฯ  กล่าวว่า “การจัดคอนเสิร์ตการกุศลฯ จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 รอบ เราจะนำเสนอผ่านการร้อง เต้น แสดง และแต่งกายเช่นเดียวกับละครเรื่องนั้นๆ ด้วยบทเพลงจากละคร Broadway เรื่องดังกว่า 20 เพลง อาทิ Dear Evan Hansen, Waitress และ Hamiltom โดยนักร้องนักแสดงละครเวทีคุณภาพ 15 ชีวิต ที่เป็นศิลปินพี่น้องนิสิตเก่าจุฬาฯ กว่า 70%  และไฮไลต์สำหรับ รอบสนจ. ในวันที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น. จะมีการแสดงพิเศษฉลอง 52 ปี เพลงจามจุรีประดับใจ โดย ลุงบุญ กฤตบุญ รนรื่น เจ้าของบทเพลง นำทัพศิลปินกิตติมศักดิ์นิสิตเก่าจุฬาฯ อาทิ เชฟป้อม-ม.ล.ขวัญทิพย์  เทวกุล, วสุ แสงสิงแก้ว, ไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล, เอฟ-รัฐพงศ์ ปิติชาญ และครูบี- สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์ เป็นต้น มาร่วมสร้างสีสันในคอนเสิร์ตการกุศลฯ รอบพิเศษครั้งนี้ด้วย” คอนเสิร์ตการกุศลฯ จะจัดขึ้นจำนวน 3 รอบ  ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 19.30 น.  และ วันอาทิตย์ที่ 4  กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. และรอบพิเศษจาก สนจ.  19.30 น.  ณ โรงละคร  M Theatre  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  ราคาบัตรรอบปกติ 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 / 1,000 บาท  (ส่วนลด 20% เมื่อแสดงบัตรนิสิตนักศึกษา เฉพาะบัตร 1,000 ในรอบปกติ)  ราคาบัตรรอบสนจ.  4,000 / 3,000 / 2,500 / 2,000 / 1,500 บาท  โดยผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขา หรือ www.thaiticketmajor.com หรือ 0-262-3456

นางสาวสุดาพิมพ์ โพธิภักติ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *