กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือนิด้า หวังพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ รัฐหนุนงบ 300 ล้านบาท

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า วันนี้ (21 มี.ค. 2565) ได้มีพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตสื่อรายใหม่หลักสูตรการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ มุ่งสร้างองค์ความรู้การผลิตสื่อคุณภาพให้กับผู้อบรม นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่า เพิ่มทักษะการเป็นผู้ผลิตสื่อคุณภาพ ให้พร้อมเข้าสู่ตลาด โดยกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ โดยจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเดอไพร์ม (ซอยรางน้ำ) กรุงเทพฯ

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

“ทางกองทุนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของผู้ผลิตสื่อ ที่ปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นการจะเป็นผู้ผลิตสื่อที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อมาตรฐานการทำงานแล้ว ยังจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นแล้วยังจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานของตัวเอง และทำให้อยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีวิทยากรที่มีความรู้และมากประสบการณ์มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมนอกจากจะได้รับวุฒิบัตรเข้าอบรมแล้ว ยังจะได้รับความรู้ที่มากขึ้นอย่างแน่นอน” นายธนกรกล่าว

เป้าหมายของกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ เรามองว่าผู้ผลิตสื่อมี 3 ระดับ คือ

 1. ผู้ผลิตสื่อรายใหม่ ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน แต่มีความสนใจในการผลิตสื่อ

2. มีประสบการณ์แล้ว แต่เพื่อต้องการต่อยอด หรือต้องการทุนเพื่อไปผลิตสื่อ

3. มืออาชีพ กลุ่มนี้คือเราต้องการให้เข้ามาช่วยสร้างสรรค์ผลงาน

เมื่อมีผู้เข้ามาร่วมทั้ง 3 กลุ่มนี้แล้วนั้น จะเริ่มตั้งหลักสูตรและวางแบบแผนในการเรียนรู้การผลิตสื่อตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงระดับสูง โดยทั้ง 3 หลักสูตร จะมีเป้าหมายที่คล้ายกัน และมีความเชื่อมโยงกัน โดยในตอนนี้ได้เริ่มยกร่างของหลักสูตรระดับกลาง และ ระดับสูงไว้แล้ว

นายธนากร ได้กล่าวอีกว่า “ในปัจจุบันโลกออนไลน์ทำให้วงการสื่อเปิดกว้าง สามารถเป็นได้ไม่จำกัด ถ้าเทียบกับในสมัยก่อน โลกของสื่อนั้นแคบมากใครจะเป็นก็เป็นได้ยาก เพราะมีหลักเกณฑ์และกติกา สำหรับการเปิดกว้างในโลกของสื่อที่ใครจะนำเสนออะไรก็ได้ในปัจจุบันนั้น ข้อเสียหลัก ๆ ที่เห็นได้ชัดเลยคือ fake new ที่มีมากในสื่อตอนนี้ เพราะฉะนั้นผู้เสพสื่อจะต้องมีการไต่ตรองก่อนเผยแพร่สิ่งนั้นต่อ ๆ ไป แต่ข้อดีก็คือหลาย ๆ อย่างมันเปิดจากสื่อ เพื่อเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้ใครอีกหลาย ๆ คน ได้เข้ามาช่วย ยกตัวอย่างเช่น การช่วยกันเผยแพร่หลักฐานหรือข้อมูลในการทำงานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นต้น”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิตสื่อรายใหม่ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้ผลิตสื่อรายใหม่ให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยมีความรอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ สร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดเป็นนวัตกรรม ประยุกต์การผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีคุณภาพและเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวม สามารถประเมินผล เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจัดจำหน่ายสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์และสุดท้ายจัดทำแผนธุรกิจและการระดมทุนในการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับนำมาขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  อาทิ การจัดทำในรูปแบบของเอกสาร สิ่งพิมพ์ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมายรูปถ่าย ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การแสดง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยทุกสื่อจะต้องมีเนื้อหา ส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนสามัคคี สามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข โดยเน้นเนื้อหาการผลิต ได้แก่ เนื้อหาที่ส่งเสริมวิธีคิด ส่งเสริมความรู้เรื่องวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะชีวิต การยอมรับ ความเข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาที่ควรจำกัดด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ และภาษา

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *