แสนสิริเปิดตัวแคมเปญ “YOU Are Made For Life” เพราะ “YOU” คือ “คุณ”

“แสนสิริ”เดินหน้าต่อยอดแนวคิด YOU-Centric สู่แคมเปญล่าสุด “YOU Are Made For Life” ลึกซึ้งกว่าแค่แคมเปญการตลาดเพราะ “คุณ” ทุกคนคือศูนย์กลางการพัฒนาโครงการและบริการ ครั้งแรกในไทย! ที่แบรนด์กล้าแสดงจุดยืนเรื่องความหลากหลายและเท่าเทียม ดึง “เด็กพิเศษ – ผู้ใช้ภาษามือ – LGBTQ –Body Positivity” เป็นตัวแทน YOU ถ่ายทอดเรื่องราว

• แสนสิริเปิดตัวแคมเปญการตลาดล่าสุด “YOU Are Made For Life” ต่อยอดแนวคิด “YOU-Centric”  ขั้นกว่าของ Customer-Centric เพราะใส่ใจมากกว่าแค่ลูกค้า โดยให้ ‘คุณ’ ทุกคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโครงการและบริการ เน้นให้ครอบคลุมทุกความหลากหลาย และไลฟ์สไตล์

• แสนสิริมี Vision ในการให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมเป็นอย่างมาก การทำแคมเปญนี้จึงนับได้ว่าเป็นชาแลนจ์ในการหยิบจับเรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลายในสังคมมาทำแคมเปญ และยังมองถึงเรื่องความเป็น ปักเจกบุคคลโดยที่ไม่มองเรื่องเพศหรือรูปลักษณ์ภายนอก

• แคมเปญที่ตีความหมายและเข้าใจความเป็นตัวตน อย่างแท้จริงว่าปัจจุบันนี้ในคนหนึ่งคนสามารถมีได้หลายตัวตน ไม่จำกัดอยู่แค่เพียงเพศสภาพ, กายภาพ, อายุ, ความสนใจ, ไลฟ์สไตล์, รวมถึงการใช้ชีวิตทั้งในชีวิตจริงและโลกเสมือนบน Platform Social Media มากมายในยุคดิจิตอล

• พร้อมย้ำจุดยืนการมองเห็นคุณค่าทุกความเป็นตัวตนกระตุ้นให้เกิดจุดเปลี่ยนการพัฒนาสินค้าบริการหรือการสื่อสารทางการตลาดพร้อมชูจุดกำเนิดของแคมเปญคือการลงลึกเรื่องคน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน ผู้บริโภคและสังคม ต่างมีความสำคัญเท่าเทียมกันจัดเต็มทั้งออนไลน์และออฟไลน์

• เดินหน้าเต็มสูบด้วยกลยุทธ์มัดใจลูกค้า จากการสร้างสะพานเชื่อมไปหาลูกค้า สอดคล้องกับ Roadmap การเปิดตัวโครงการ บ้าน คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม ครบทุกเซกเมนต์จากแสนสิริ ในปี 2022 ให้ทุกคนมีบ้านได้ตามรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองอย่างลงตัว

ทศพร กรกิจ Head of Brand Team บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โลกปัจจุบัน คือ โลกแห่งปัจเจกนิยม หรือ Individualism ที่ผู้บริโภคและคนมีความหลากหลายและซับซ้อนขึ้นความแตกต่างของคนไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพศ ความสนใจ หรืออายุอีกต่อไป อีกทั้งคนแต่ละคนก็อาจจะมีตัวตนได้หลายรูปแบบ จึงเป็นความท้าทายของเจ้าของสินค้าและบริการที่ต้องลงลึกถึงตัวตนที่แท้จริงและความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละคนให้ได้แสนสิริเข้าใจถึงการใช้ชีวิตและความหลากหลายของผู้คนที่แตกต่างในแต่ละการใช้ชีวิต จึงคิดที่อยู่อาศัยและบริการที่เหมาะกับคนในทุกระดับ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการในการใช้ชีวิต จึงเปิดตัวแคมเปญการตลาด“YOU Are Made For Life”ที่ต่อยอดมาจากแนวคิด “YOU-Centric” เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคได้เข้าใจถึงจุดยืนของแสนสิริที่ใส่ใจ เข้าใจ และให้ความสำคัญกับทุกความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนในปัจจุบัน โดยเอา “YOU” หรือ “คุณ”ทุกคนเป็นศูนย์กลางและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อให้ “คุณ” และครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือในส่วนกลางโครงการ ก็สามารถมีความสุขในแบบที่เป็น “คุณ” ที่หลากหลายได้อย่างแท้จริง

“การจะเข้าใจความหลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้น ทีมงานแสนสิริได้ลงลึกในการวิจัยและศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างเข้มข้นใกล้ชิด เพราะทุกเรื่องราวการใช้ชีวิตและความต้องการของ “คุณ” เป็นจุดเริ่มต้นในการคิดและสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยให้ลงตัวกับไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิต ไปพร้อมกับการสร้างสังคมที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่ง “YOU” หรือ “คุณ” ทุกคนในความหมายของแสนสิริไม่ใช่เพียงลูกค้า แต่ยังรวมถึงพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรและสังคม เพื่อจะได้สร้างชีวิตดีดีให้ทุกคนในสังคมอย่างแท้จริง”

แคมเปญนี้ไม่ได้เป็นเพียงแคมเปญการตลาดทั่วไปที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อนำเสนอแนวคิด สินค้าและบริการ แต่เป็นแคมเปญที่แสดงพลังของความเท่าเทียมการให้ความเข้าใจและใส่ใจต่อคนรอบข้างหรือแม้แต่พนักงานของเราเองจุดนี้เป็นจุดที่เราตั้งใจให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมว่า “ไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหน คิดและรู้สึกอย่างไร คุณ คือ สิ่งสำคัญที่สุด…ในการสร้างสิ่งดีๆ เพราะคุณ คือแรงบันดาลใจที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของบ้าน”นอกจากนั้น แสนสิริยังมีความตั้งใจที่จะนำเสนอโครงการต่างๆภายใต้แนวคิดการใส่ใจโลกและสังคมแบบจริงจัง ไม่เพียงเพราะเราให้ความสำคัญกับการเป็น Global Citizen ที่คืนสิ่งดีๆ สู่โลกและสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นการสร้างชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ให้ครอบครัวแสนสิริอีกด้วย

“ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ท้าทาย เพราะโลกมีการหมุนเปลี่ยนตลอดอย่างรวดเร็วทั้งโลกจริงและโลกเสมือน เพราะฉะนั้นการวางทิศทางครอบคลุมทุก Product Segment และการเข้าถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริง จึงเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันทั้งทางธุรกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตาม แสนสิริเชื่อมั่นว่าด้วยความทุ่มเทในการนำเสนอที่อยู่อาศัยและบริการโดยมี “คุณ” ทุกคนเป็นศูนย์กลางและตอบโจทย์ทุกตัวตนที่หลากหลาย จะทำให้เราสามารถแตะยอดขาย 35,000 ล้านบาทในปีนี้ได้ตามเป้า”ทศพร กล่าวต่อ

สำหรับแคมเปญ “YOU Are Made For Life” เพื่อชีวิตดีดีของคุณทุกคนจะถูกบอกเล่าด้วยเรื่องราวของ YOU ที่แสนสิริเลือกมาเป็นตัวแทนทั้ง 5 คน ผ่านภาพยนตร์โฆษณาสั้นๆ ที่สะท้อนตัวตน บุคลิก และการใช้ชีวิตที่แตกต่าง แต่มีความสุข มีพื้นที่ที่ปลอดภัย ภายในบ้านของแสนสิริ และเมื่อพูดถึงความหลากหลายแล้ว ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่แสนสิริเปิดกว้างในการเลือกใช้ตัวแสดงมาถ่ายทอดเรื่องราว มีทั้งผู้หญิงที่ภูมิใจในเรือนร่างของตนเอง (Body Positivity), เด็กพิเศษ, คู่พ่อลูกที่สื่อสารกันด้วยภาษามือ, รวมไปถึงผู้คนที่หลากหลายที่พบปะได้ในโลกประจำวัน ทุกคนล้วนต่างเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของบ้านในมุมมองของแสนสิริ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่แบรนด์ไทยกล้าที่จะเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายและเท่าเทียมในการสื่อสารทางการตลาด หลังจากที่แบรนด์ดังระดับโลก เช่น GUCCI, Alexander McQueen, H&M ฯลฯ เคยได้ทำมาแล้ว

พร้อมกันนี้แคมเปญ “YOU Are Made For Life” ยังได้ร่วมมือกับคนหลากหลายวงการอาทิ พีพี-กฤษฏ์  อำนวยเดชกร, พีค-ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ, แนน-ปิยะดา จิระพจชพร, ใบเตย (อาร์สยาม)-สุธีวัน กุญชร, นัท-นิสามณี จากสะบัดแปรง, ปอป้อ-ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย นักกีฬาแบดมินตันรวมถึง เชฟแพม-พิชญา อุทารธรรม และอีกมากมาย มาร่วมถ่ายทอดมุมมองความเป็น YOU ที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจ เนื่องจากแสนสิริเชื่อว่า YOU ทุกคนมีความโดดเด่นในตัวของตนเอง

นอกจากนี้ เตรียมเพลิดเพลินไปกับการค้นพบตัวตนความเป็น YOU ที่ไม่เหมือนใคร และ YOU ที่แม้แต่คุณก็อาจยังไม่เคยรู้มาก่อน ผ่าน “YOUNIVERSE” Interactive Game สุดล้ำ ผลงานการ Collaboration ร่วมกับ Deadline Always Exists ได้ทาง http://you.sansiri.com

“ไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหน คิดและรู้สึกอย่างไร คุณ คือ สิ่งสำคัญที่สุด…ในการสร้างสิ่งดี ๆ เพราะคุณ คือ แรงบันดาลใจ ที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของบ้าน”

“YOU Are Made For Life”

Sansiri

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *