สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่ผู้บริหารในโครงการ RTP Cyber Village ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่ผู้บริหาร ในโครงการ RTP Cyber Village ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. 65 ณ โรงแรมโนโวเทล เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีด้านสื่อสังคมออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากร
ในสังกัดต่อไป

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำหรับโครงการ RTP Cyber Village เป็นโครงการที่นำ Platform ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมของประชาชน เช่น Facebook, Youtube, Google, LINE และ Clubhouse เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างตำรวจกับประชาชน และบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน อีกทั้งเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้าน อีกด้วย โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร

จึงกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่ผู้บริหาร ภายใต้โครงการ RTP Cyber Village เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถ รวมถึงพัฒนาทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ (New Normal) โดยมีผู้ที่เข้ารับการอบรมในโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 115 นาย ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับผู้กำกับการที่รับผิดชอบดูแลงานด้านเทคโนโลยี (ฝ่ายอำนายการ 5 และ 6) ถึงรองผู้บัญชาการที่รับผิดชอบดูแลงานป้องกันปราบราม ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1-9
ทั้งนี้ ในวันศุกร์ ที่ 4 ก.พ. 65 เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่ผู้บริหารในโครงการ RTP Cyber Village ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมโนโวเทล เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ และมอบนโยบายแก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมฯ

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *