มวล. อันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 2 ปีซ้อน

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 2 ปีซ้อน และขยับเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ อันดับที่ 116 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ม.วลัยลักษณ์ (มวล.)เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ UI Green Metric World University Ranking สถาบันการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก จัดทำโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วโลก จำนวน 959 สถาบันเข้าร่วม

ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และขยับมาเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ และอันดับที่ 116 ของโลก ด้วยคะแนนรวม 7,700 คะแนน
“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอันดับที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2020 โดยอันดับของประเทศขยับเลื่อนขึ้น 8 อันดับ อันดับของโลกขยับขึ้น 103 อันดับ คะแนนรวมเพิ่มขึ้นถึง 1,050 คะแนน และมีคะแนนเพิ่มขึ้นทั้ง 6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย สถานที่ตั้งและระบบสาธารณูปโภค (Setting & Infrastructure) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy & Climate Change) การจัดการขยะ (Waste) การใช้น้ำ (Water) การจัดการระบบขนส่ง (Transportation) และ การศึกษา/การวิจัย (Education & Research)”รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าว

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปอีกว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการใช้การประเมินดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน หลังจากทราบผลการประเมินในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการขับเคลื่อน UI Green Ranking ก็ได้มีการทบทวนแนวทางการดำเนินการ จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง และนำไปสู่แผนปฏิบัติการโดยมีผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านชัดเจน นอกจากนี้ยังมีวางแผนการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ดำเนินโครงการที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดที่กำหนด และแสดงผลการดำเนินการที่ชัดเจน และแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจะมีการจัดอันดับที่ดีขึ้นในปีหน้า

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *