เริ่มแล้ว !! Virtual Event รูปแบบใหม่ ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี “Thailand Halal Assembly 2021”

เริ่มงานแล้ว !! อย่างตื่นตาตื่นใจกว่าเดิมกับ Virtual Event รูปแบบใหม่ ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี เพื่อนำท่านมุ่งสู่อนาคตของวงการฮาลาล กับงานฮาลาลที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก “Thailand Halal Assembly 2021 : A VIRTUAL WAY FOR ACTUAL HALAL WORLD” หรือ “งานประชุมวิชาการนานาชาติและแสดงสินค้าฮาลาล ปีที่ 8” ภายใต้แนวคิด วิถีเสมือนจริงสู่โลกฮาลาลที่แท้จริง ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง โดยผู้สนใจเข้าชมงานได้ทั้งวันงานและย้อนหลังงานที่ https://virtualthailandhalalassembly.com/ คาดหวังสร้างความก้าวหน้ากิจการฮาลาลไทย พร้อมชูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฮาลาลของไทย ช่วยยกระดับรายได้คนไทยและเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก และพิเศษรวมพัฒนา Plant-based foods ให้เป็นฮาลาล 100%

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2021 กล่าวว่า ตลาดมุสลิมมีความสำคัญมากขึ้น จากปัจจัยด้านจำนวนประชากรและศักยภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศมุสลิม โดยปัจจุบันมีชาวมุสลิมทั่วโลกประมาณ 2 พันล้านคน จากประชากรรวม 7.8 พันล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 29% จากประชากรทั่วโลก และคาดว่าในปี 2593 จะมีชาวมุสลิมจำนวน 2.8 พันล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 29.67% ของประชากรโลกทั้งหมด และปัจจุบันมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและอาหารฮาลาลในแต่ละปีมีมากกว่า 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณ 13 ล้านล้านบาท สำหรับประเทศไทยมีมูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและอาหารฮาลาล อยู่ที่ 400,000 ล้านบาท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลและอาหารฮาลาล เติบโตกว่า 10% ตามความต้องการอาหารและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีสูงขึ้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม หรือ Standard and Metrology Institute of Islamic Counties (SMIIC) จัดงานฮาลาลขึ้นเป็นปีที่ 8 ในชื่องาน  “Thailand Halal Assembly 2021 : A VIRTUAL WAY FOR ACTUAL HALAL WORLD” หรือ “งานประชุมวิชาการนานาชาติและแสดงสินค้าฮาลาล ปีที่ 8” ภายใต้แนวคิด วิถีเสมือนจริงสู่โลกฮาลาลที่แท้จริง ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง ได้ที่ https://virtualthailandhalalassembly.com/ เพื่อสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

การจัดงาน Thailand Halal Assembly 2021 ครั้งนี้ เป็นงาน Virtual Event รูปแบบใหม่ ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี และยังยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่
• IHSATEC 2021 : งานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในปี 2021 พูดคุยกับ Speaker ชั้นนำ ในหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย Session
• 14th HASIB : ร่วมฟังทิศทางของอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาลนานาชาติเข้าร่วมมากถึง 48 ประเทศ
• IHSACC2021 : ประชุมสัมมนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาลระดับโลก
• TIHEX2021 : โชว์แสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2021 กว่า 100 รายการ

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (The International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC) 2021) และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล (The 14th Halal Science Industry and Business (HASIB)) และครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล เพื่อให้ “วิทยาศาสตร์ฮาลาล” เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์มุสลิม และมิใช่มุสลิม นำพาไปสู่การพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป รวมถึงการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัย จาก 7 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และประเทศไทย ซึ่งเราได้คัดสรรผลงานที่ดีและมีประโยชน์มาเพิ่มความรู้ให้กับผู้ร่วมงานอย่างอัดแน่น และสำหรับการประชุม The International Halal Standard and Certification Convention (IHSACC2021) ภายใต้แนวความคิด “Challenges and Opportunities of Halal Standards and Conformity Assessment Activities after COVID-19: The Next Normal” ได้เชิญกูรูผู้เชี่ยวชาญชั้นนำกว่า 16 ท่าน มาแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ต่างๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะ “ทิศทางสู่อนาคต ของอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล” ซึ่งคาดกว่าจะมีนานาชาติเข้าร่วมฟังมากถึง 48 ประเทศ และสำหรับนักช้อป ห้ามพลาดในการจัดแสดงสินค้าฮาลาลออนไลน์ (The Virtual Thailand International Halal Expo 2021, TIHEX2021) กว่า 200 ผู้ประกอบการ ที่มีผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาลนานาชาติ ให้นักช้อปได้เลือกสรรกว่า 100 รายการ ทั้ง อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง เสื้อผ้าและแฟชั่น สถาบันการเงินอิสลาม การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรของชาวมุสลิม เป็นต้น ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้เลือกซื้อสินค้า สร้างเครือข่าย และการจับคู่ธุรกิจได้อย่างอิสระ

ไฮไลท์ !!! ในปีนี้กับเรื่อง “Plant-based foods” หรืออาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ทำจากพืชที่ให้โปรตีนสูง เช่น พืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว เห็ด สาหร่าย เป็นต้น แต่ดัดแปรและพัฒนารสชาติ กลิ่น สีสัน หน้าตาให้เหมือนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งปัจจุบัน Plant-based foods เป็นธุรกิจที่เป็นที่น่าจำตามองมียอดจำหน่ายทั่วโลกถึง 166 ล้านเหรียญ เติบโตกว่า 10 – 20% ในทุกๆ ปี แต่คนทั่วไปมีความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ Plant-based foods ซึ่งมาจากพืชนั้นเป็นฮาลาล แต่จริงๆ แล้ววัตถุดิบ (ingredient) แต่งกลิ่น สี รส ต่างๆ ซึ่งทาง ศวฮ.ได้ตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการแล้ว พบว่ากว่า 186 ตัวไม่เป็นฮาลาล ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เราจะร่วมสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ Plant-based foods และหันมาให้ความสนใจในการผลิต Plant-based foods ให้เป็นฮาลาล 100%

และในพิธีเปิดงาน Thailand Halal Assembly 2021 ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ: การปฏิรูปยุทธศาสตร์ฮาลาลประเทศไทย เพื่อปลดล็อคโอกาสการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานในช่วงพิธีเปิดงาน กว่า 15,000 คน และคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน โดยหลังจากการจัดงานครั้งนี้เราหวังสร้างความก้าวหน้ากิจการฮาลาลไทยให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฮาลาลไปพัฒนาธุรกิจ อาทิ ผู้ประกอบการ Plant-based foods ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นฮาลาล 100% หรือ ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ” (Startup) ในการใช้ฮาลาลเป็นการพัฒนายกระดับเติบโตสู่ระดับยูนิคอร์น หรือ SMEs ที่กำลังจะล้มจากสถานการณ์ของโควิด-19 จะสามารถใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลช่วยเหลือได้อย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับรายได้คนไทยและผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วให้ได้ตามที่รัฐบาลคาดหวัง และสำหรับผู้สนใจเข้าชมงาน หรือเข้าชมงานย้อนหลัง ได้ที่ https://virtualthailandhalalassembly.com/  หรือสอบถามข้อมูล หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ 02-218-1053 ต่อ 224 และ www.Thailandhalalassembly.com , Facebook : Thailand Halal Assembly รศ.ดร.วินัย กล่าวปิดท้าย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *