มุ่งสู่อนาคตของวงการฮาลาล…ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง กับงานฮาลาลที่ดีที่สุดในไทย “Thailand Halal Assembly 2021” งานประชุมวิชาการนานาชาติและงานแสดงสินค้าฮาลาล ปีที่ 8

เตรียมพร้อม !! มุ่งสู่อนาคตของวงการฮาลาล กับสุดยอดงานฮาลาลที่ดีที่สุดในไทย “Thailand Halal Assembly 2021 : A VIRTUAL WAY FOR ACTUAL HALAL WORLD” หรือ “งานประชุมวิชาการนานาชาติและแสดงสินค้าฮาลาล ปีที่ 8” ภายใต้แนวคิด วิถีเสมือนจริงสู่โลกฮาลาลที่แท้จริง ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม คาดหวังสร้างความก้าวหน้าของกิจการฮาลาลของประเทศ ย้ำความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาลของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานจัดงาน Thailand Halal Assembly 2021 กล่าวว่า เตรียมพร้อม มุ่งสู่อนาคตของวงการฮาลาล กับงานฮาลาลที่ถูกกล่าวขานว่าดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับ “งานประชุมวิชาการนานาชาติและการแสดงสินค้าฮาลาล” หรือ “Thailand Halal Assembly” (THA) จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม หรือ Standard and Metrology Institute of Islamic Counties (SMIIC) และเนื่องในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 เราจึงจัดงานขึ้นในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง ผ่าน 2 แพลตฟอร์ม คือ Facebook live และ Zoom meeting เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค และยังเป็นการจัดงานที่ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัลนี้อีกด้วย

การจัดงาน Thailand Halal Assembly 2021 ครั้งนี้ จะเป็น Virtual เสมือนจริงรูปแบบใหม่ ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลักสู่อนาคต ได้แก่
• IHSATEC 2021 : งานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาลในปี 2021 พูดคุยกับ Speaker ชั้นนำ ในหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย Session
• 14th HASIB : ร่วมฟังทิศทางของอุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาลนานาชาติเข้าร่วมมากถึง 48 ประเทศ
• 7th IHSACC : ประชุมสัมมนามาตรฐานและการตรวจรับรองฮาลาลระดับโลก
• TIHEX2021 : โชว์แสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติ 2021 กว่า 100 รายการ

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล (The International Halal Science and Technology Conference (IHSATEC) 2021) และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล (The 14th Halal Science Industry and Business (HASIB)) เป็นการประชุมที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี และครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ผ่านรูปแบบการประชุมวิชาการออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Conference) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล ที่มีบทบาทในทุกภาคส่วนทั้งในด้านวิชาการ รวมถึงด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกระบวนการรับรองฮาลาลของประเทศไทย เพื่อให้ “วิทยาศาสตร์ฮาลาล” ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งต่อนักวิทยาศาสตร์มุสลิม และมิใช่มุสลิม ทั้งนี้จะเป็นการขยายขอบเขตของงานวิทยาศาสตร์ฮาลาลและนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการและวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Conference Proceedings) จาก 7 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน และประเทศไทย ซึ่งปีนี้ ศวฮ ร่วมกับองค์กร RESEARCH SYNERGY FOUNDATION (RSF) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และยังมี การประชุม The 7th International Halal Standard and Certification Convention (IHSACC) ภายใต้แนวความคิด “Challenges and Opportunities of Halal Standards and Conformity Assessment Activities after COVID-19: The Next Normal” และยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางความคิดที่เป็นที่ยอมรับมาแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์อีกหลายมากมาย

และในปีนี้งาน Thailand Halal Assembly 2021 ได้มีนิทรรศการพิเศษที่จัดขึ้นในเรื่องของอาหารทางเลือก หรือ “Plant-based foods” คือ อาหารที่ใช้วัตถุดิบจากพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืช พืชตระกูลถั่ว หรือเห็ด เป็นต้น และมีโปรตีนสูง เป็นนวัตกรรมอาหารจากพืชที่พัฒนาแปรรูปผลิตออกมาให้มีรูปร่าง หน้าตา รสสัมผัสเหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆ อาจจะมาในรูปแบบอาหารทั่วไป เช่น เนื้อเบอร์เกอร์ ไส้กรอก ลูกชิ้นปลา น้ำสลัดจากพืช จนกระทั่งอาหารที่ไม่หลงเหลือหน้าตาของผักล้วนๆ ให้เห็นได้เลย และคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า Plant-based foods เป็นฮาลาล แต่เมื่อทาง ศวฮ.ได้นำเข้าตรวจสอบในห้องปฏิบัติการแล้วทำให้ทราบว่า Plant-based foods ไม่ได้เป็นฮาลาล แต่จะทำเช่นไรให้ Plant-based foods เป็นฮาลาล ภายในงาน Thailand Halal Assembly 2021 จึงจัดทำนิทรรศการความรู้ความเข้าใจกับประชาชนขึ้น และทางออกต่างๆ ที่จะทำให้ Plant-based foods เป็นฮาลาล 100% เพราะเราเชื่อว่าอาหารจากพืชทางเลือกปัจจุบันที่มีความเป็นไปได้ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการตลาด นอกเหนือจากอาหารโปรตีนจากแหล่งทางเลือกอื่นๆ เช่น แมลง สาหร่าย จุลินทรีย์กลุ่มรา ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตอาหารอนาคตที่ดีได้

และเรายังได้การรวบรวมสินค้าฮาลาลเพื่อจัดแสดงสินค้าฮาลาล บนแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Virtual Thailand International Halal Expo 2021, TIHEX2021) กว่า 200 สถานประกอบการ ประกอบไปด้วย อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง เสื้อผ้าและแฟชั่น สถาบันการเงินอิสลาม การบริการด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรของชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานมีอิสระในการเลือกซื้อ สินค้า การสร้างเครือข่าย การจับคู่ธุรกิจและบริการต่าง การเข้าร่วมสัมมนาได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม และสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่ https://virtualthailandhalalassembly.com/pre-register/ หรือสอบถามข้อมูล หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ 02-218-1053 ต่อ 224 และ www.Thailandhalalassembly.com , Facebook : Thailand Halal Assembly รศ.ดร.วินัย กล่าวปิดท้าย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *