สรพ. เผยการผ่านการประเมินรับรองจาก IEEA เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทย

นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 สรพ.ได้รับการเยี่ยมสำรวจจากองค์กรสากล คือ International Society for Quality in Healthcare External Evaluation Accreditation หรือ “IEEA” ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองหน่วยงานที่รับรองสถานพยาบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก สำหรับการเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้เป็นการรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองในโปรแกรมการรับรองด้าน Organization หลังจากที่ สรพ.ได้รับการรับรองด้านนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2560

นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 การเยี่ยมสำรวจในครั้งนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเยี่ยมสำรวจในรูปแบบเสมือนจริง (virtual survey) โดยมีผู้เยี่ยมสำรวจ 3 ท่าน ซึ่งผู้เยี่ยมสำรวจได้ชื่นชมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐาน HA ของสถาบัน และแจ้งผลการเข้าเยี่ยมในเบื้องต้น น่าจะผ่านการประเมินรับรอง โดยผู้เยี่ยมสำรวจจะจัดทำเอกสารข้อสรุปและจัดส่งให้กับ IEEA เพื่อพิจารณาและประกาศผลการรับรองอย่างเป็นทางการต่อไป
การที่ สรพ. ผ่านการรับรองด้าน Organization จาก IEEA เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจาก สรพ. มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *