บชน. เตรียมความพร้อมการชุมนุม ในเขต กทม. วันที่ 24 มิ.ย.64

 เนื่องด้วยมีการประกาศเชิญชวนให้ประชาชนออกมาชุมนุม โดยกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งจะจัดกิจกรรมชุมนุม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวนหลายกลุ่ม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กลุ่มราษฎร กลุ่ม WEVO และกลุ่มแนวร่วม จัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๓ ห้วงเวลา

  – กิจกรรมช่วงแรก เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมจุดเทียนรำลึกเหตุการณ์ อ่านแถลงการณ์

  – กิจกรรมช่วงที่สอง เริ่มเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. โดยกลุ่มจะเคลื่อนขบวนออกจากอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ไปยังรัฐสภาเกียกกาย โดยใช้เส้นทางถนนราชดำเนินกลาง – ถนนนครสวรรค์ – ถนนพิษณุโลก – ถนนพระราม ๖ – ถนนทหาร – แยกเกียกกาย – ที่หมายรัฐสภา เพื่อไปยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 – กิจกรรมช่วงที่สาม เริ่มเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. บริเวณ สกายวอล์ค แยกปทุมวัน เป็นการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

๒. กลุ่มประชาชนคนไทย โดย นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือทนายนกเขา เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. จะรวมกลุ่มกันที่บริเวณแยกอุรุพงษ์ จากนั้นจะเคลื่อนมวลชนไปยังบริเวณทำเนียบรัฐบาล ฝั่งศาลกรมหลวงชุมพร ถนนพิษณุโลก

๓. กลุ่มไทยไม่ทนฯ โดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. นัดหมายรวมตัวที่บริเวณแยกผ่านฟ้า หากมีมวลชนจำนวนมาก จะทำกิจกรรมบริเวณดังกล่าวโดยไม่มีการเคลื่อนขบวน แต่หากมีมวลชนน้อย จะเคลื่อนมวลชนไปบริเวณทำเนียบรัฐบาล ฝั่งโรงเรียนราชวินิต

 ทั้งนี้ในส่วนของเส้นทางการเคลื่อนขบวน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานกับแกนนำของแต่ละกลุ่ม โดยได้เลือกเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด และสามารถดูแลความสงบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับในการเตรียมกำลัง ร้อย คฝ. กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เตรียมกำลังไว้ จำนวน ๑๗ กองร้อย มอบหมายให้ พล.ต.ต.สหรัฐ ศักดิ์ศิลปชัย รอง ผบช.น. เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติในภาพรวม มีความพร้อมในการปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ในการชี้แจงในวันนี้

. เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบการจัดการชุมนุม การจัดกิจกรรม ในห้วงเวลาและสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งอาจกระทบต่อการสัญจรไปมา หรือการใช้ชีวิตโดยปกติ ประชาชนจะได้สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการชุมนุม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้

 ๒. เพื่อให้ทุกฝ่ายทราบว่า การชุมนุม การจัดกิจกรรม ต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งทางกรุงเทพมหานคร ได้มีการออกประกาศ ฉบับที่ ๓๓ ควบคุมการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ดังนั้น การทำกิจกรรมต่าง ๆ อาจฝ่าฝืนกฎหมาย คำสั่ง หรือประกาศที่เกี่ยวข้องได้

 ๓. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะเน้นการรักษาความสงบเรียบร้อย การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค สำหรับการตั้งเครื่องกีดขวาง จะไม่มีการตั้งหากไม่จำเป็น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชน ยกเว้น การชุมนุมนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือสถานที่สำคัญ

 ๔. การชุมนุม หรือการทำกิจกรรมต่าง ๆ หากพบว่ามีการกระทำผิด จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกราย สำหรับแกนนำ หรือผู้จัดกิจกรรม ที่อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลโดยมีเงื่อนไข ก็ขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลโดยเคร่งครัด หากพบว่าบุคคลใดไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความจำเป็นที่จะต้องทำรายงานเสนอต่อศาล เพื่อให้ศาลได้พิจารณาตามกระบวนการต่อไป

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *