มทร.ธัญบุรี สพม.ปท. และ อบจ.ปทุมธานี ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต”

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และนายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี ให้เกียรติเข้าร่วมและเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต” ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (สพม.ปท.) โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และ องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) โดย พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี (อบจ.ปทุมธานี) โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เผยว่า มทร.ธัญบุรี มีการจัดการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาบัณฑิตที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา ทาง มทร.ธัญบุรี พัฒนาการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ช่วยเหลือและส่งเสริมผู้เรียนด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย มีการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกิตดิจิทัลเพื่อรองรับการดำเนินงานให้ถ่ายโยงข้อมูลกันได้ทั้ง 9 ราชมงคล ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ในการจัดการศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน และภาคการศึกษา

ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เผยว่า การลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อร่วมมือกันจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ มีความรู้ และทักษะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีในระบบธนาคารหน่วยกิต เพื่อร่วมมือกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการวิจัย และเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม และชุมชน และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ระบบธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี เพิ่มเติมว่า ทาง อบจ.ปทุมธานี พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นตามโครงการ ให้การสนับสนุนสถานศึกษาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาเครือข่าย การวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมทางการศึกษา สนับสนุนผู้เรียนในการเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ระบบธนาคารหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *