มวล.จับมือ สพป.นศ.4 ลงนามเอ็มโอยูเสริมสร้างความความเข้มแข็งทางวิชาการแก่นักเรียน นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 (สพป.นศ.4 ) ลงนามเอ็มโอยูเสริมสร้างความความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มวล. และนายอำนาจ สุทิน รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.4 ลงนามเป็นพยาน ท่ามกลางคณะผู้บริหารของทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุม AD 3401 (ห้องประชุมศรีธรรมราช) ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

สำหรับ การลงนามเอ็มโอยู ระหว่าง มวล.และ สพป.นศ.4 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการพัฒนาวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน การฝึกอบรมแก่บุคลากรของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ โครงงานทางวิทยาศาสตร์ การจัดทำและสนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านอาคารสถานที่ในการให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมลูกเสือ การออกกำลังกาย กีฬานันทนาการ กิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร และอื่น ๆ ให้กับนักเรียนและบุคลากร รวมทั้งความร่วมมือโครงการต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร และความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุปกรณ์ สถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีลงนามว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์บริการการศึกษาขอขอบคุณในความร่วมมือการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ และการลงนามในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่มวล.และสพป.นศ.4 จะได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ร่วมกันทำให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนที่มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จ มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงในอนาคต และครั้งนี้จะเป็นก้าวแรกของความร่วมมือและจะมีความร่วมมือในลักษณะอื่นๆต่อไปในอนาคตอีกด้วย

โอกาสเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวคิดการบริหารในศตวรรษที่ 21 : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง” โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนระดับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวย ในสังกัดสพป.นศ.4 เข้าร่วมจำนวน 160 คนอีกด้วย

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *